Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Оловно-киселинен акумулатор

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

акумулатор, галванична клетка, сярна киселина, оловен диоксид, водя, анод, катод, отрицателната клема, положителен полюс, постоянен ток, напрежение на клемите, опасни отпадъци, кисела, Ампераж, реакция, източник на захранване, зареждане, окисляване, намаление, капацитет за съхранение, неорганичен, електрохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Кутия на акумулатора

 • отрицателен полюс
 • положителен полюс
 • кутия на акумулатора
 • анод
 • катод
 • сярна киселина

Оловнокиселинният акумулатор се използва в автомобилите: той осигурява необходимата електроенергия дотогава, докато генераторът не започне да произвежда. Акумулаторът складира електрическата енергия под формата на химическа енергия.

Кутията на акумулатора обикновено е от пластмаса, в нея има така наречените клетки. В клетките се редуват пластинки с позитивен и негативен заряд, които са свързани като гребени образуват една клетка. Напрежението в една клетка, когато е заредена е 2V. При свързването на няколко клетки се получава източник на енергия с по-висок волтаж. Акумулаторът може да оползотвори 60-70% от вложената в него енергия.

Работа

 • сярна киселина
 • катод (оловен диоксид)
 • анод (олово)

В оловно-киселинния акумулатор двата електрода са разположени в разтвор от сярна киселина. В заредено състояние двата електрона представляват една позитивно заредена оловно-диоксидна пластина и една отрицателно заредена оловна пластина. Сярната киселина играе ролята на електролит: когато включим консуматор между електродите, започва движение на електроните в електрическата верига. Това се нарича изпразване на акумулатора. Когато включим електрически ток в акумулатора, тогава се извършва зареждане на акумулатора.

Реакция

 • катод (оловен диоксид)
 • анод (олово)

Реакция

Когато акумулаторът се изпразва, както оловото, така и оловният диоксид се преобразуват в оловен сулфат. Намалява концентрацията на сярната киселина, електролитът се разрежда. При зареждане процесът протича в обратна посока: на позитивния електрод се натрупва оловен диоксид, а на негативния - олово. Водните молекули се разпадат и се образува сярна киселина и електролитът се насища. Този процес се повтаря при всяко зареждане и изпразване. При изпразване посоката на тока е противоположна на посоката на зареждащия ток.

Анод

При изпразване от оловната пластина т.е. от анода се отделят оловни йони и се образуват два електрона. Оловните йони и сярната киселина образуват оловен сулфат. При затварянето на електрическата верига тръгва поток от електрони откъм оловната пластина, анода, през консуматора в посока към оловно-диоксидната пластина, катода.

Катод

При изпразване в оловно-диоксидната пластина оловният диоксид и сярната киселина също образуват оловен сулфат. При този процес кислородните йони от оловния диоксид се съединяват с водородните йони на електролита и образуват вода.

Оловно-киселинният акумулатор непрекъснато се зарежда или изпразва. Когато е включен към консуматор, който потребява електричество, например към стартера на колата, акумулаторът дава електричество, изпразва се. Когато автомобилът се движи без да консумира енергията му, генераторът зарежда акумулатора. Зареждането и изпразването в този цикличен процес означава, че оловно-киселинните акумулатори непрекъснато консумират и възстановяват енергия.

Анод

 • анод (олово)

Катод

 • катод (оловен диоксид)

Акумулатор

 • акумулатор
 • генератор

Анимация

Свързани ресурси

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.