Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Океански течения

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва съществено влияние върху климата на Земята.

География и икономика

Ключови думи

океанските течения, Морски Свят, море, океан, Глобаен океански конвейер, , вятър, атмосферната циркулация, Кориолис ефект, поток, полярен вятър, западни ветрове, търговията на вятъра, соленост, плътност, хидросфера, студ, топло, температура, воден цикъл, климат, природа, физическата география, география

Свързани ресурси

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Първото пътешествие на капитан Кук

Легендарното околосветско пътешествие на Джеймс Кук обогатява науката с изключително...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Added to your cart.