Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Океански слоеве

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от дълбочината на водата.

География и икономика

Ключови думи

море, хидросфера, fényelnyelődés, потребител, производител, за разлагане, планктон, водорасло, зона на откритото море, крайбрежие, дълбочинна зона, флора и фауна, соленост, океан, морска вода, вода, природа, география

Свързани ресурси

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен показател на пречупване,...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Подводница Иктинео II

Конструираната от испанския изобретател Нарсис Монтуриол подводница е пионерско дело в...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Пристанище

Пристанищата осигуряват нужната инфраструктура и услуги за индустрията и морския транспорт.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.