Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на валежи се връща обратно на земната повърхност.

Свързани ресурси

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и...

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди...

Варовик

Варовикът е седиментна скала с високо съдържание на калциев карбонат.

Клиф (Абразия)

Разрушителната сила на големите вълни може да оформи в някои...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Образуване на карстови форми

Карстовите образувания се получават в следствие на разтварянето на...

Образуване на облаци

Когато температурата на охлаждане на вуздуха достигне точката на...

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на огъване на...

Added to your cart.