Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на валежи се връща обратно на земната повърхност.

География и икономика

Ключови думи

Времето, образуване на облаци, утаяване, облачни видове, облак, облаци, Дъжд, вали сняг, буря, воден цикъл, водна пара, вода, водни капчици, леден кристал, атмосфера, въздух, слънчевата радиация, цикъл, слънчева енергия, изпаряване, замръзване, поливане, хидросфера, вятър, въздушно налягане, климат, природа, география

Свързани ресурси

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Added to your cart.