Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на валежи се връща обратно на земната повърхност.

Свързани ресурси

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански...

Снежна линия

Над определена височина снегът не се топи дори и през лятото.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés...

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi –...

Формиране на въглища

Видеоклипът показва различните стадии в образуването на въглищата.

Added to your cart.