Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Свързани ресурси

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги....

Горила

Най-големите човекоподобни маймуни. В процеса на еволюцията хората...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от...

Носорози

Най-характерният белег на носорозите е рогът върху предната част...

Мантиест павиан

Вид маймуни с комплексна социална структура, където ясно се...

Домашно куче

Кучетата са опитомен подвид на сивите вълци.

Added to your cart.