Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Nitrate ion (NO₃⁻)

Nitrate ion (NO₃⁻)

A compound ion, the main source of nitrogen for plants.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

нитрат йонна, киселинен остатък йон, аниони, йон, съединение йонна, нитрати, еутрофикация, Чилийска селитра, азотна киселина, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.