Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Нервна система

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната нервна система - от нервни влакна и нервни ганглии.

Биология и здравно образование

Ключови думи

нервна система, мозък, главен мозък, черепномозъчни нерви, малък мозък, мозъчния ствол, нерв, гръбначен мозък, diencephalon, ганглий, череп, гръбначен стълб, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на мозъка.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Рефлекс на отдръпване

Рефлексът на отдръпване е гръбначномозъчен рефлекс, който осигурява отдалечаването от...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Човешкото тяло (жена)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара...

Далтонизъм

Неспособността да се различават нюансите на цветовете се нарича далтонизъм.

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Човешкото тяло - за деца

Анимацията е предназначена за деца и описва основните органи и системи в човешкото тяло.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful...

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Орган на равновесието

Позицията на главата и ускорението се възприемат от вътрешното ухо.

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Body parts

This animation introduces body parts on a male anatomical model.

Added to your cart.