Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Морета и заливи

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

География и икономика

Ключови думи

море, залив, Морски Свят, океан, Средиземно море, пределната морето, карта, Карта на знанието, география

Свързани ресурси

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Географски забележителности - Физическа география

Физическата география ни запознава с безброй интересни неща.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Added to your cart.