Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Molecule exercises I (Bonds)

Molecule exercises I (Bonds)

An exercise about different types of bonds.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

молекула, ковалентна връзка, единична връзка, множествена връзка, сигма връзка, пи връзка, лепене двойка, самостоятелна двойка, ъгъл връзка, ковалентна валентност, централния атом, лиганд, молекулна форма, 3D, връзка, практикуването, химия, упражнение

Свързани ресурси

Molecule exercise II (Polarity)

An exercise about the polarity of molecules.

Molecule exercise VII (Organic nitrogen compounds)

An exercise about the groups and structure of organic nitrogen compounds.

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two...

Added to your cart.