Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на хромозомите не се променя.

Свързани ресурси

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Added to your cart.