Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Митоза

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на хромозомите не се променя.

Биология и здравно образование

Ключови думи

митоза, клетъчното делене, division of the nucleus, хромозом, хроматин, диплоидна клетка, диплоиден, интерфазата, клетките на тялото, хроматиди, центромера, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Added to your cart.