Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на хромозомите не се променя.

Биология и здравно образование

Ключови думи

митоза, клетъчното делене, division of the nucleus, хромозом, хроматин, диплоидна клетка, диплоиден, интерфазата, клетките на тялото, хроматиди, центромера, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Сцени

Хромозоми

 • майчин хромозомен набор
 • бащин хромозомен набор
 • центромер
 • хроматиди
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми
 • митоза

Митоза

 • центрозома
 • хроматин
 • делително вретено
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми

Дикторски текст

Клетките на тялото са диплоидни. Те съдържат две копия от всяка хромозома - една от майката и една от бащата. Тези хромозоми се състоят от по две хроматиди, защото тяхната ДНК се удвоява преди клетъчното делене. ДНК в двете хроматиди е идентична. Когато диплоидната клетка се дели чрез митоза, от нея се образуват дъщерни клетки, които също са диплоидни, но хромозомите им се състоят само от по една хроматида. ДНК се удвоява преди следващата митоза. Хромозомите в клетката след удвояването имат по две хроматиди и клетъчното делене започва отново. По време на този процес броят на хромозомите не намалява, за разлика от мейозата, при която от диплоидни клетки се формират хаплоидни гамети.

Митозата се състои от четири фази. Първата фаза е профазата: хромозомите се уплътняват от хроматина, който се състои от ДНК и белтъци. Центриолите са удвоени и се придвижват към противоположните полюси на клетката. Преди метафазата ядрената мембрана се разпада и се формира делителното вретено. През метафазата хромозомите се подреждат в екваториалната равнина на клетката. През анафазата хромозомите се разделят на хроматиди, като формират хромозоми, състоящи се от по една хроматида. Тези хромозоми се придвиждат към противоположните полюси на клетката. През телофазата клетката се разделя и ядрените мембрани се формират отново. Хромозомите губят компактността си. Така при митозата от една диплоидна клетка се образуват две диплоидни клетки.

Някои клетки в нашето тяло, като нервните клетки, не могат да се делят. Други могат да се делят много пъти през живота ни.

Клетъчният цикъл е прецизно регулиран процес. Нарушенията в регулацията му могат да доведат до неконтролирано клетъчно делене и образуване на тумори.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Added to your cart.