Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Местни ветрове

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

География и икономика

Ключови думи

местните ветрове, атмосферната циркулация, вятър, слизащата ветрове, мистрал, фьон, атмосфера, въздушно налягане, температура, утаяване, природа, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Допълни изречението. Влагата от възходящата въздушна маса се отделя чрез валежи. След като премине над планинското било, въздухът се спуска в долината. В резултат на това той се ......., тъй като топлинната енергия на сухия въздух е ….....
 • Допълни изреченията. Сушата се нагрява по-бързо от морето, затова през деня налягането над сушата се ....... И дневният бриз духа към ….....
 • През деня долината е по-прохладна от планината, затова планинско-долинният вятър духа от долината. Каква е причината за това явление?
 • Мистралът е внезапен студен северен вятър в Южна Франция, спускащ се от Централния Френски масив. Към кой тип местни ветрове се отнася той?
 • Бората е студен вятър, спускащ се към Адриатическото крайбрежие от близките планини. Към кой тип местни ветрове се отнася той?
 • Фьонът е сух топъл вятър, спускащ се по склоновете на Алпите. Към кой тип местни ветрове се отнася той?

Сцени

Местни ветрове

 • бриз - Възниква в резултат от разликата в температурите на морето и сушата. През деня температурата на сушата е по-висока, затова вятърът духа откъм морето. През нощта морето е по-топло, затова вятърът духа от сушата.
 • планинско-долинен вятър - През деня долината е по-прохладна, затова вятърът духа от долината към планината. През нощта планината е по-прохладна, затова вятърът духа от планината към долината.
 • студен, духащ надолу по склона вятър - Възходящата въздушна маса преваля планината и с огромна сила се спуска надолу. Мистралът е студен, подобен на бората вятър, духащ по Средиземноморското крайбрежие на Франция.
 • топъл, духащ надолу по склона вятър - Възходящата въздушна маса се освобождава от влагата си и след като премине над планинското било, се спуска в долината. След валежите въздушната маса изсъхва и при спускането си се стопля. Характерният топъл, духащ надолу по склона вятър в Алпите е фьонът.

Бриз

 • морски вятър
 • Д
 • В

Планинско-долинни ветрове

 • планинско-долинен вятър - През деня долината е по-прохладна, затова вятърът духа от долината към планината. През нощта планината е по-прохладна, затова вятърът духа от планината към долината.

Духащи надолу по склона ветрове

 • студен, духащ надолу по склона вятър - Възходящата въздушна маса преваля планината и с огромна сила се спуска надолу. Мистралът е студен, подобен на бората вятър, духащ по Средиземноморското крайбрежие на Франция.
 • топъл, духащ надолу по склона вятър - Възходящата въздушна маса се освобождава от влагата си и след като премине над планинското било, се спуска в долината. След валежите въздушната маса изсъхва и при спускането си се стопля. Характерният топъл, духащ надолу по склона вятър в Алпите е фьонът.

Свързани ресурси

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Added to your cart.