Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Свързани ресурси

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Added to your cart.