Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Свързани ресурси

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Added to your cart.