Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Свързани ресурси

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Added to your cart.