Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Мейоза

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

смекчен израз, клетъчното делене, диплоиден, хромозом, reductional, хаплоидния, диплоидна клетка, хаплоиден сперматозоид, хаплоиден яйце, торене, гамета, сперматозоид, яйце, зигота, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Полови клетки

Зиготата е клетката, която се образува от сливането на две полови клетки при половото...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Added to your cart.