Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Свързани ресурси

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.