Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Магнитното поле на Земята

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски полюс на Земята.

География и икономика

Ключови думи

магнитно поле, Земя, магнетизъм, линиите на магнитното поле, магнитни ос, силово поле, Пергел, полярна скитат, геомагнитното обрат, полюс, магнит, Аврора, солнечный ветер, ос на въртене, сърцевина, производство на топлинна енергия, география

Свързани ресурси

Сцени

Магнитно поле

 • ос на въртене
 • магнитна ос
 • магнитни индукционни (силови) линии
 • северен магнитен полюс
 • южен магнитен полюс
 • 11,5°

Силово поле

Причина за намагнитването

 • Северен полюс
 • Южен полюс
 • твърда желязна сърцевина
 • течно външно ядро
 • въртене
 • вътрешно отделяне на топлинна енергия
 • генериране на ел. ток (геодинамо)

Динамо

Изкривено силово поле

 • слънчев вятър
 • ударна вълна
 • корона
 • магнитна опашка
 • излъчване на слънчеви частици
 • cеверно сияние

Компас

 • ос на въртене
 • магнитна ос
 • северен магнитен полюс
 • южен магнитен полюс
 • 11,5°
 • Северен полюс
 • Южен полюс

Дрейф на полюсите

 • Северен полюс
 • Южен полюс
 • 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 1800
 • 1841
 • 1909
 • 1912
 • 1952

Смяна на полюсите

 • северен магнитен полюс
 • южен магнитен полюс

Анимация

 • ос на въртене
 • магнитна ос
 • 11,5°
 • Северен полюс
 • твърда желязна сърцевина
 • течно външно ядро
 • въртене
 • вътрешно отделяне на топлинна енергия
 • генериране на ел. ток (геодинамо)
 • магнит
 • намотка
 • слънчев вятър
 • ударна вълна
 • корона
 • магнитна опашка
 • излъчване на слънчеви частици
 • магнитна деклинация
 • северен магнитен полюс
 • южен магнитен полюс

Дикторски текст

Северът, който сочи магнитната стрелка, не съвпада с географския север. Магнитната ос и оста на въртене на Земята се различават и сключват ъгъл 11,5 градуса, наречен магнитна деклинация.

Поради високата температура във вътрешността на Земята външното ядро е във вид на стопилка, която се увлича и се завърта заедно с въртенето на Земята. Тази въртяща се стопилка съдържа метали и в резултат се индуцира магнитно поле.

Магнитното поле на Земята може да се разглежда като динамо, в което протичащият през намотката ток създава магнитно поле, намагнитващо желязната сърцевина. Намотката символизира външното ядро на Земята, желязната сърцевина – вътрешното ядро. Външното ядро съдържа заредени частици, които поради въртенето генерират електричен ток, който намагнитва вътрешното ядро.

С времето магнитното поле бавно се е променяло, за цялата история на Земята магнитното поле многократно се е променяло по големина и посока. Магнитните полюси многократно са сменяли местата си, като годишното преместване може да достигне 15 километра.

Под външно въздействие магнитното поле се изкривява, от страна на Слънцето слънчевият вятър свива полето, а от другата страна го изтегля като дълга опашка.

Магнитното поле отклонява част от опасните радиоактивни частици на слънчевото лъчение, защитавайки по този начин нашата Земя. При попадането на частици от слънчевия вятър в земната атмосфера възникват полярните сияния.

Свързани ресурси

Международна космическа станция (МКС)

В създаването на международната космическа станция са участвали 16 държави.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Added to your cart.