Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against fortifications.

Свързани ресурси

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения,...

Чудесата на античния свят

Днес само едно от чудесата на античния свят е все още непокътнато:...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало...

Древноримски обсадни машини

Римските завоеватели притежавали ефикасни обсадни машини,...

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното...

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено...

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което...

Added to your cart.