Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Лунно затъмнение

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната сянка на Земята.

География и икономика

Ключови думи

лунно затъмнение, Луна, сянка конус, полусянка, пълна сянка при затъмнение, Пълнолуние, Орбита на Луната, синхронно въртене, орбиталната равнина, Слънце, Земя, астрономически обект, астрономия, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какво е взаимното разположение на небесните тела по време на лунното затъмнение?
 • Каква е фазата на Луната по време на лунното затъмнение?
 • По кое време на денонощието може да се наблюдава лунно затъмнение?
 • Настъпва ли лунно затъмнение при всяко пълнолуние?
 • Колко лунни затъмнения настъпват годишно?
 • Съвпадат ли земната и лунната орбита?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната има синхронно въртене?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната винаги е обърната с едната си страна към Земята?
 • Вярно ли е твърдението, че лунно затъмнение настъпва, когато Луната се намира в равнината на земната орбита или в непосредствена близост до нея?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната излъчва собствена светлина?
 • Вярно ли е твърдението, че лунно затъмнение може да настъпи не само при пълнолуние?
 • В кой случай настъпва лунно затъмнение?
 • Какво означава синхронното въртене на Луната?
 • За колко време Луната извършва една обиколка около Земята?
 • Какво означава "пълна сянка"?
 • Какво означава "полусянка"?
 • В кой случай настъпва пълно лунно затъмнение?
 • В кой случай настъпва частично лунно затъмнение?
 • Какъв е цветът на Луната при пълно лунно затъмнение?

Сцени

Разположение на небесните тела.

 • Слънце
 • слънчева светлина
 • Луна
 • Земя
 • Лунна орбита - Луната извършва пълна обиколка около Земята по елиптична орбита за 27,3 дена. Това време съвпада с времето на въртене на Луната около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. По време на затъмнението Земята закрива Слънцето и лъчите му не огряват Луната. Това събитие можем да наблюдаваме в момента, когато Луната е изцяло осветена (във фазата пълнолуние), а също така ако Слънцето, Земята и Луната се намират точно или приблизително на една линия.

Лунното затъмнение може да се наблюдава от цялата земна полусфера, където е нощ. То може да продължи дори 107 минути. Интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянката може да продължи и 6 часа.

Конусовидна сянка

 • слънчева светлина
 • Слънце
 • Земя
 • Луна
 • Лунна орбита - Луната извършва пълна обиколка около Земята по елиптична орбита за 27,3 дена. Това време съвпада с времето на въртене на Луната около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.
 • полусянка - Пенумбра - пространство, в което постъпва част от слънчевото лъчение.
 • сянка - Умбра - пространство, в което не попада пряко слънчево лъчение.

Затъмнение

 • слънчева светлина
 • Слънце
 • Земя
 • Луна
 • Лунна орбита - Луната извършва пълна обиколка около Земята по елиптична орбита за 27,3 дена. Това време съвпада с времето на въртене на Луната около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.
 • полусянка - Пенумбра - пространство, в което постъпва част от слънчевото лъчение.
 • сянка - Умбра - пространство, в което не попада пряко слънчево лъчение.

Анимация

 • слънчева светлина
 • Луна
 • Слънце
 • Земя
 • Лунна орбита - Луната извършва пълна обиколка около Земята по елиптична орбита за 27,3 дена. Това време съвпада с времето на въртене на Луната около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.
 • полусянка - Пенумбра - пространство, в което постъпва част от слънчевото лъчение.
 • сянка - Умбра - пространство, в което не попада пряко слънчево лъчение.
 • Равнина на лунната орбита
 • Равнина на земната орбита
 • 5 градуса - Равнината на лунната орбита и равнината на земната орбита (еклиптика) сключват ъгъл.

Орбитални равнини

 • Земя
 • Луна
 • Равнина на лунната орбита
 • Равнина на земната орбита
 • 5 градуса - Равнината на лунната орбита и равнината на земната орбита (еклиптика) сключват ъгъл.

Дикторски текст

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. За да се разбере същността на това явление, е необходимо първо да се изясни взаимното разположение на Слънцето, Земята и Луната.

Луната е спътник на Земята - нейният единствен естествен спътник. Тя обикаля по елиптична орбита около Земята, а по-точно, около общия център на масите на Земята и Луната, който се намира във вътрешността на Земята. Обиколката на Луната около Земята продължава 27,3 дена. Времето на обиколката на Луната съвпада с времето на нейното въртене около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.

Луната не излъчва собствена светлина: тя отразява слънчевите лъчи. При своето движение по орбитата си Земята закрива слънчевите лъчи и зад нея се образува сянка. Понеже по размер Слънцето е по-голямо от Земята, образувалата се сянка се състои от две части - два конуса, обърнати в противоположни посоки. Вътрешният конус - пълна сянка, или умбра, е място, където не попада пряко слънчево лъчение. В същото време във външния конус на земната сянка постъпва част от слънчевото лъчение. А сянката се дължи на факта, че Земята се намира на пътя на слънчевите лъчи, поради което цялото възможно слънчево лъчение не попада в тази част, а и силата на светлината тук е по-малка. Тази външна част се нарича полусянка, или пенумбра.

Лунно затъмнение се наблюдава в случая, когато Земята хвърля сянка върху Луната. За да се наблюдава лунно затъмнение, е необходимо да са налице две условия. Първо, спрямо Слънцето Луната трябва да се намира зад Земята, т.е. трябва да е във фаза пълнолуние, доколкото само в този случай тя попада в конусовидната сянка. Второ, Луната трябва да е в равнината на земната орбита или в непосредствена близост до нея. А понеже равнината на лунната орбита сключва ъгъл 5 градуса с равнината на земната орбита, т.е. еклиптиката, повечето от фазите пълнолуние настъпват, когато Луната е над сянката на Земята или под нея. Ето защо лунно затъмнение не настъпва при всяко пълнолуние, а само два-три пъти годишно.

Пълно лунно затъмнение се наблюдава, когато цялата Луна преминава през умбра - пълната сянка. Лунното затъмнение е частично, ако през умбра преминава само част от Луната. Третият вид лунно затъмнение се наблюдава, когато Луната преминава през полусянката, но това явление едва може да се наблюдава с невъоръжено око. Пълно или частично лунно затъмнение се наблюдава от цялата територия на Земята, където е нощ. То може да продължи 107 минути. В същото време интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянкатa може да продължи 6 часа.

Дори в момента на пълно затъмнение Луната не изчезва изцяло от погледа ни; обикновено тя е в тъмночервен цвят. Това се дължи на пречупването на слънчевото лъчение в земната атмосфера, при което то се прехвърля в конусовидната сянка на нашата планета. Дълговълновият червен сноп светлина се поглъща най-слабо в атмосферата, затова и хвърля върху Луната червена светлина. Какво ще бъде по цвят и степен лунното затъмнение, зависи от атмосферните условия на Земята, а в някои случаи - и от праховото замърсяване на въздуха.

Свързани ресурси

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид. Тези промени настъпват...

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и броят на звездите в...

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда години от постепенно свиващ...

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Мисията на „Аполо 15" (луноходът)

Тази анимация показва двуместния луноход, използван по време на мисията на „Аполо 15".

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на "Аполо-11" Нийл Армстронг.

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Added to your cart.