Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Лунно затъмнение

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната сянка на Земята.

География и икономика

Ключови думи

лунно затъмнение, Луна, сянка конус, полусянка, пълна сянка при затъмнение, Пълнолуние, Орбита на Луната, синхронно въртене, орбиталната равнина, Слънце, Земя, астрономически обект, астрономия, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какво е взаимното разположение на небесните тела по време на лунното затъмнение?
 • Каква е фазата на Луната по време на лунното затъмнение?
 • По кое време на денонощието може да се наблюдава лунно затъмнение?
 • Настъпва ли лунно затъмнение при всяко пълнолуние?
 • Колко лунни затъмнения настъпват годишно?
 • Съвпадат ли земната и лунната орбита?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната има синхронно въртене?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната винаги е обърната с едната си страна към Земята?
 • Вярно ли е твърдението, че лунно затъмнение настъпва, когато Луната се намира в равнината на земната орбита или в непосредствена близост до нея?
 • Вярно ли е твърдението, че Луната излъчва собствена светлина?
 • Вярно ли е твърдението, че лунно затъмнение може да настъпи не само при пълнолуние?
 • В кой случай настъпва лунно затъмнение?
 • Какво означава синхронното въртене на Луната?
 • За колко време Луната извършва една обиколка около Земята?
 • Какво означава "пълна сянка"?
 • Какво означава "полусянка"?
 • В кой случай настъпва пълно лунно затъмнение?
 • В кой случай настъпва частично лунно затъмнение?
 • Какъв е цветът на Луната при пълно лунно затъмнение?

Сцени

Разположение на небесните тела.

 • Слънце
 • слънчева светлина
 • Луна
 • Земя
 • Лунна орбита

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. По време на затъмнението Земята закрива Слънцето и лъчите му не огряват Луната. Това събитие можем да наблюдаваме в момента, когато Луната е изцяло осветена (във фазата пълнолуние), а също така ако Слънцето, Земята и Луната се намират точно или приблизително на една линия.

Лунното затъмнение може да се наблюдава от цялата земна полусфера, където е нощ. То може да продължи дори 107 минути. Интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянката може да продължи и 6 часа.

Конусовидна сянка

 • Слънце
 • полусянка
 • сянка

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. По време на затъмнението Земята закрива Слънцето и лъчите му не огряват Луната. Това събитие можем да наблюдаваме в момента, когато Луната е изцяло осветена (във фазата пълнолуние), а също така ако Слънцето, Земята и Луната се намират точно или приблизително на една линия.

Лунното затъмнение може да се наблюдава от цялата земна полусфера, където е нощ. То може да продължи дори 107 минути. Интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянката може да продължи и 6 часа.

Затъмнение

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. По време на затъмнението Земята закрива Слънцето и лъчите му не огряват Луната. Това събитие можем да наблюдаваме в момента, когато Луната е изцяло осветена (във фазата пълнолуние), а също така ако Слънцето, Земята и Луната се намират точно или приблизително на една линия.

Лунното затъмнение може да се наблюдава от цялата земна полусфера, където е нощ. То може да продължи дори 107 минути. Интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянката може да продължи и 6 часа.

Орбитални равнини

 • Земя
 • Луна
 • Равнина на лунната орбита
 • Равнина на земната орбита
 • 5 градуса

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. По време на затъмнението Земята закрива Слънцето и лъчите му не огряват Луната. Това събитие можем да наблюдаваме в момента, когато Луната е изцяло осветена (във фазата пълнолуние), а също така ако Слънцето, Земята и Луната се намират точно или приблизително на една линия.

Лунното затъмнение може да се наблюдава от цялата земна полусфера, където е нощ. То може да продължи дори 107 минути. Интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянката може да продължи и 6 часа.

Дикторски текст

Лунно затъмнение настъпва тогава, когато Луната попада в сянката на Земята. За да се разбере същността на това явление, е необходимо първо да се изясни взаимното разположение на Слънцето, Земята и Луната.

Луната е спътник на Земята - нейният единствен естествен спътник. Тя обикаля по елиптична орбита около Земята, а по-точно, около общия център на масите на Земята и Луната, който се намира във вътрешността на Земята. Обиколката на Луната около Земята продължава 27,3 дена. Времето на обиколката на Луната съвпада с времето на нейното въртене около собствената ѝ ос, т.е. от земната повърхност винаги се вижда само една и съща страна на Луната. Това се нарича синхронно въртене на спътника.

Луната не излъчва собствена светлина: тя отразява слънчевите лъчи. При своето движение по орбитата си Земята закрива слънчевите лъчи и зад нея се образува сянка. Понеже по размер Слънцето е по-голямо от Земята, образувалата се сянка се състои от две части - два конуса, обърнати в противоположни посоки. Вътрешният конус - пълна сянка, или умбра, е място, където не попада пряко слънчево лъчение. В същото време във външния конус на земната сянка постъпва част от слънчевото лъчение. А сянката се дължи на факта, че Земята се намира на пътя на слънчевите лъчи, поради което цялото възможно слънчево лъчение не попада в тази част, а и силата на светлината тук е по-малка. Тази външна част се нарича полусянка, или пенумбра.

Лунно затъмнение се наблюдава в случая, когато Земята хвърля сянка върху Луната. За да се наблюдава лунно затъмнение, е необходимо да са налице две условия. Първо, спрямо Слънцето Луната трябва да се намира зад Земята, т.е. трябва да е във фаза пълнолуние, доколкото само в този случай тя попада в конусовидната сянка. Второ, Луната трябва да е в равнината на земната орбита или в непосредствена близост до нея. А понеже равнината на лунната орбита сключва ъгъл 5 градуса с равнината на земната орбита, т.е. еклиптиката, повечето от фазите пълнолуние настъпват, когато Луната е над сянката на Земята или под нея. Ето защо лунно затъмнение не настъпва при всяко пълнолуние, а само два-три пъти годишно.

Пълно лунно затъмнение се наблюдава, когато цялата Луна преминава през умбра - пълната сянка. Лунното затъмнение е частично, ако през умбра преминава само част от Луната. Третият вид лунно затъмнение се наблюдава, когато Луната преминава през полусянката, но това явление едва може да се наблюдава с невъоръжено око. Пълно или частично лунно затъмнение се наблюдава от цялата територия на Земята, където е нощ. То може да продължи 107 минути. В същото време интервалът между първия и последния "допир" на Луната със сянкатa може да продължи 6 часа.

Дори в момента на пълно затъмнение Луната не изчезва изцяло от погледа ни; обикновено тя е в тъмночервен цвят. Това се дължи на пречупването на слънчевото лъчение в земната атмосфера, при което то се прехвърля в конусовидната сянка на нашата планета. Дълговълновият червен сноп светлина се поглъща най-слабо в атмосферата, затова и хвърля върху Луната червена светлина. Какво ще бъде по цвят и степен лунното затъмнение, зависи от атмосферните условия на Земята, а в някои случаи - и от праховото замърсяване на въздуха.

Свързани ресурси

Производство на сол

Изпаряването на морската вода предлага отлични възможности на...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша -...

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи...

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и...

Планета в градината

Урокът демонстрира размерите на планетите в Слънчевата система и...

Мисията на Касини-Хюйгенс (1997-2017)

В продължение на близо 20 години космическата станция „Касини“...

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Added to your cart.