Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Луна

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

География и икономика

Ключови думи

Луна, образуването на Луната, сателит, Земя, Слънчева система, Орбита на Луната, орбиталната равнина, астрономия, Орбитален период, Физика, повърхност на Луната, Фаза на луната, география, физика

Свързани ресурси

Сцени

Орбита на Земята около Слънцето

 • Луна
 • Земя
 • Слънце
 • орбита на Земята
 • орбитален период: 365,25 дни
 • средно разстояние до Слънцето: 149 600 000 км

Земята е третата планета от Слънцето и пета по размер сред планетите от Слънчевата система. Земята е най-голямата по диаметър, маса и плътност сред планетите с твърдо тяло. Тя е единствената известна на човека планета във Вселената, на която съществува живот. Според съвременните знания Земята е възникнала преди 4,57 милиарда години и един милиард години по-късно на нея се е зародил живот.

За една обиколка около Слънцето Земята се завърта 365,25 пъти около оста си. Това представлява една година. Орбиталната скорост на Земята е 30 км/сек.

Ъгълът на наклона на земната ос спрямо перпендикуляра към орбиталната плоскост е 23,5°. В резултат на това през годината в една и съща точка ъгълът на слънчевите лъчи се променя, което предизвиква смяната на сезоните.За 24 часа планетата извършва спрямо Слънцето един пълен оборот около оста си. Възникващата като следствие от това центробежна сила предизвиква известно сплескване на земното кълбо.

Лунатаединственият естествен спътник на Земята, е възникнала преди около 4,53 милиарда години. Лунното притегляне предизвиква морски приливи и отливи, които задържат под почти постоянен ъгъл оста на въртене и слабо забавят въртенето на планетата (продължителността на деня за 100 години нараства с 0,002 секунди).

Лунна орбита

 • Земя
 • Луна
 • орбита на Луната
 • период на завъртане около Земята: 27,3 дни
 • перигей: 363 104 км
 • апогей: 405 696 км
 • Равнина на лунната орбита
 • Равнина на земната орбита

Луната е възникнала скоро след образуването на планетите в резултат от сблъсъка на ранната Земя и друга планета, сходна по размери с Марс. При сблъсъка е изхвърлено голямо количество вещества от мантията и от повърхността на Земята. От тези вещества се формирал диск, който започнал да се върти около младата Земя. Веществото на диска постепенно се превърнало в небесно тяло: така възникнала Луната. По това време тя се намирала около 20 пъти по-близо до Земята, отколкото е днес. Диаметърът на Луната е повече от една четвърт от диаметъра на Земята, което е уникално голям размер за планета от вътрешната Слънчева система. Спрямо планетата, от която е възникнала, Луната е най-големият спътник в системата.

Обикаляйки около Слънцето, Земята и Луната се въртят и около общия си център на тежестта, който се намира под повърхността на Земята. Луната извършва така нареченото синхронно въртене, при което времето на въртене около оста съвпада с времето на въртене около центъра на тежестта. По тази причина от Земята се вижда само едната страна на Луната. Времето на въртене около Земята е 27,32 дни, а периодът на смяна на фазите (от пълнолуние до пълнолуние) е 29,53 дни.

Влиянието на Луната е от огромно значение. Ако не е Луната, много неща биха били различни. Луната оказва значително въздействие на еволюцията на живота. Приливите и отливите предизвикат преместването на живите организми от водата към сушата, освен това спътникът стабилизира наклона на земната ос, благодарение на което климатът придобива сравнително постоянен характер.

Най-голямото значение на приливите и отливите е забавянето на въртенето на Земята около оста ѝ, тоест бавното увеличение на продължителността на деня. Преди 400 милиона години една година е имала 400 дни, тъй като един ден е бил равен на 21,8 часа. Приливната изпъкналост на Земята оказва обратно въздействие върху Луната, затова тя бавно се отдалечава от Земята. Орбитата ѝ се удължава с 4 см годишно.

Луна

 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор

Повърхност на Луната

 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор

Луната е петият по големина спътник в Слънчевата система.

Върти се около Земята на разстояние около 384 хиляди километра. Диаметърът й е 1/4 от този на Земята. Масата й 1/84 от масата на Земята. Ето защо гравитацията й е по-слаба.

Повърхността й се затопля до около 130 °C, но поради силната радиация нощем изстива до – 160 °C.

Повърхността й се състои предимно от вулканични скали, покрити с чакъл и прах. На Луната се различават басейни с по-тъмен цвят - т.нар. морета - и по-светли, високи плата.

Басейните - с пръстени и кратери по краищата - са образувани с резултат на падането на огромни метеори. Лавата, която може да се открие по повърхността на Луната и истинските кратери обаче свидетелстват, че някога там са действали вулкани.

Луната е единственото небесно тяло освен Земята, на което е стъпвал човек. На 25 май 1961 г. американският президент Джон Ф. Кенеди обявява, че през предстоящото десетилетие ще бъде изпратен човек на Луната и космонавтите ще се завърнат на Земята в пълна безопасност.

На борда на космическия кораб Аполо 11 Нийл Армстронг и Едуин "Бъз" Олдрин кацат на Луната на 21 юли 1969 г. "Една малка крачка за човека - един голям скок за човечеството" - е първото изречение на Армстронг след слизането му от лунния модул.

Разрез на Луната

 • кора - Дебелината й откъм Земята е 19 км, а на обратната страна - 50-60 км. Лунните морета са от базалт, а повърхността им е покрита с реголит, образувал се от сблъсъка на метеорити с повърхността.
 • мантия - Има две части: външна твърда и частично разтопена вътрешна. Дебелината на мантията е 1200 км и се състои основно от кислород, силикати, магнезий, желязо, калций и алуминий.
 • ядро - Диаметърът му е 450-500 км. Външното ядро е с диаметър 300-350 км и се състои от разтопени скали; вътрешното ядро е с диаметър 150-160 км и съдържа желязо и сяра.

Анимация

 • Планина Алпи
 • Море на дъждовете
 • Море на студа
 • Море на яснотата
 • Море на спокойствието
 • Море на изобилието
 • Море на кризите
 • Море на нектара
 • Море на облаците
 • Море на влажността
 • Море на мечтите
 • Източно море
 • Море на Смит
 • Океан на бурите
 • Планина Карпати
 • Планина Юра
 • Планина Кавказ
 • Планина Апенини
 • Планина Тавър
 • Планина Пиренеи
 • Планина Кордилери
 • Кратер Платон
 • Кратер Коперник
 • Кратер Гагарин
 • Кратер Силард
 • Кратер Жигмонди
 • Възвишение на обратната страна на Луната
 • Кратер Боляй
 • Кратер Йотвьош
 • Кратер Пастьор
 • Земя
 • Луна
 • орбита на Луната
 • период на завъртане около Земята: 27,3 дни
 • перигей: 363 104 км
 • апогей: 405 696 км
 • Равнина на лунната орбита
 • Равнина на земната орбита
 • кора - Дебелината й откъм Земята е 19 км, а на обратната страна - 50-60 км. Лунните морета са от базалт, а повърхността им е покрита с реголит, образувал се от сблъсъка на метеорити с повърхността.
 • мантия - Има две части: външна твърда и частично разтопена вътрешна. Дебелината на мантията е 1200 км и се състои основно от кислород, силикати, магнезий, желязо, калций и алуминий.
 • ядро - Диаметърът му е 450-500 км. Външното ядро е с диаметър 300-350 км и се състои от разтопени скали; вътрешното ядро е с диаметър 150-160 км и съдържа желязо и сяра.
 • Земя
 • Слънце
 • орбита на Земята
 • орбитален период: 365,25 дни
 • средно разстояние до Слънцето: 149 600 000 км

Фази на Луната

Лунно затъмнение

Дикторски текст

Земята е третата планета от Слънцето и пета по размер сред планетите от Слънчевата система. За една обиколка около Слънцето Земята се завърта 365,25 пъти около оста си. Това представлява една година. Спрямо слънцето Земята извършва пълно въртене около оста си за 24 часа.

Лунатаединственият естествен спътник на Земята, е възникнала преди около 4,53 милиарда години. Луната е възникнала скоро след образуването на планетите в резултат от сблъсъка на ранната Земя и друга планета, сходна по размери с Марс. При сблъсъка е изхвърлено голямо количество вещества от мантията и от повърхността на Земята. От тези вещества се формирал диск, който започнал да се върти около младата Земя. Веществото на диска постепенно се превърнало в небесно тяло: така възникнала Луната. По това време тя се намирала около 20 пъти по-близо до Земята, отколкото е днес.

Обикаляйки около Слънцето, Земята и Луната се въртят и около общия си център на тежестта, който се намира под повърхността на Земята. Луната извършва така нареченото синхронно въртене, при което времето на въртене около оста съвпада с времето на въртене около центъра на тежестта. По тази причина от Земята се вижда само едната страна на Луната. Времето на въртене около Земята е 27,32 дни, а периодът на смяна на фазите (от пълнолуние до пълнолуние) е 29,53 дни.

Влиянието на Луната е от огромно значение. Ако не е Луната, много неща биха били различни. Луната оказва значително въздействие на еволюцията на живота. Приливите и отливите предизвикат преместването на живите организми от водата към сушата, освен това спътникът стабилизира наклона на земната ос, благодарение на което климатът придобива сравнително постоянен характер.

Най-голямото значение на приливите и отливите е забавянето на въртенето на Земята около оста ѝ, тоест бавното увеличение на продължителността на деня. Преди 400 милиона години една година е имала 400 дни, тъй като един ден е бил равен на 21,8 часа. Приливната изпъкналост на Земята оказва обратно въздействие върху Луната, затова тя бавно се отдалечава от Земята. Орбитата ѝ се удължава с 4 см годишно.

Луната е петият по големина спътник в Слънчевата система.

Върти се около Земята на разстояние около 384 хиляди километра. Диаметърът й е 1/4 от този на Земята. Масата й 1/81 от масата на Земята. Ето защо гравитацията й е по-слаба.Повърхността й се затопля до около 130 °C, но поради силната радиация нощем изстива до – 160 °C.

Повърхността й се състои предимно от вулканични скали, покрити с чакъл и прах. На Луната се различават басейни с по-тъмен цвят - т.нар. морета - и по-светли, високи плата.Басейните - с пръстени и кратери по краищата - са образувани с резултат на падането на огромни метеори. Лавата, която може да се открие по повърхността на Луната и истинските кратери обаче свидетелстват, че някога там са действали вулкани.

Луната е единственото небесно тяло освен Земята, на което е стъпвал човек.

Вътрешният строеж на Луната - подобно на този на Земята - се дели на кора, мантия и ядро. Кората е твърда с дебелина 20-60 км, изградена е от вулканични скали. Горната част на мантията е твърда, а под нея се намира частично разтопена част с делебина 1200 км. Външната част на ядрото е 300-350 км и се състои от разтопени материали, докато вътрешната е твърда с диамитър около 150 км.

Свързани ресурси

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид. Тези промени настъпват...

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната сянка на Земята.

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Мисията на „Аполо 15" (луноходът)

Тази анимация показва двуместния луноход, използван по време на мисията на „Аполо 15".

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на "Аполо-11" Нийл Армстронг.

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда години от постепенно свиващ...

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Видове изкуствени спътници

Обикалящите около Земята изкуствени спътници се използват и за мирни, и за военни цели.

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни...

"Спутник-1"

Произведеният в Съветския съюз спътник е първият космически апарат, изстрелян от Земята в...

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass...

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Added to your cart.