Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Ледник

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и самостоятелно.

География и икономика

Ключови думи

ледник, ледников поток, ледниците, ледников език, муцуна, снежна граница, лед, сняг, морена, долина, фирн, вода от топене на ледник, вода, загряване, топене, природа, география

Свързани ресурси

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Added to your cart.