Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Куб от кубчета

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която затвърдява и задълбочава знанията за кубовете.

Математика

Ключови думи

stereopsis, Куб, игра, пространство геометрия

Свързани ресурси

Куб

Представянето на елементите на куба, който принадлежи към Платоновите тела, (връх, ръб,...

Разрез на куб

Чрез разрязване на куб на различни тела можем да изучим свойствата на получените тела.

Оцветяване на куб

Оцветяване на върховете, ръбовете и лицата на даден куб според критериите, определени в...

Развивка на куб – задачи

Ако разполагаме с развивка от шест еднакви квадрата, невинаги е възможно да построим куб.

Куб (упражнения)

С помощта на върховете на куб можем еднозначно да определим ръбовете, диагоналите и...

Пъзел с кубове

Построяването на куб, показан в различни изгледи, от дадените цветни кубчета, подпомага...

Построяване на геометрични тела (многоцветни)

Представеният образец трябва да бъде построен пространствено от разноцветни кубчета.

Построяване на геометрични тела (едноцветни)

Построяване на показано геометрично тяло от едноцветни кубове

Видове правоъгълен паралелепипед

Различните видове правоъгълни паралелепипеди се онагледяват с помощта на предмети от...

Правоъгълен паралелепипед

Правоъгълният паралелепипед е тяло с шест правоъгълни стени.

Повърхнина и обем – упражнение

Задачите с геометрични тела, изведени от основния куб, стимулират пространственото мислене.

Зарове

Обикновените зарове за игра могат да се използват за решаване на задачи, свързани със...

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на правоъгълен паралелепипед и...

Построяване на геометрични тела (3D)

С помощта на показания образец постройте тялото от еднакви кубчета в дадената...

Унгарска азбуката - учебна игра

Упражнявай азбуката: състави думи.

Триизмерен танграм

Това е триизмерна версия на известната китайска логическа игра.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Added to your cart.