Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни хранилища.

География и икономика

Ключови думи

кислород, цикъл, вулканични процеси, дишане, горене, производство на енергия, изгаряне, фотосинтеза, въглероден двуокис, озон, химически свързан кислород, атмосфера, UV, за разлагане, растение, животно, биология, география

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Added to your cart.