Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и биосферата.

Свързани ресурси

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Процесът на физическа и на химическа ерозия

При физическата ерозия скалите само се разпадат на малки парчета,...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен...

Образуване на облаци

Когато температурата на охлаждане на вуздуха достигне точката на...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански...

Вълни

Вълните играят важна роля във формирането на бреговете.

Added to your cart.