Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Континенти и океани

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се намират океаните.

География и икономика

Ключови думи

континент, суха земя, океан, Земя, Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Тихия океан, Atlanti-óceán, Индийски океан, карта, карта на света, Earth глобус, море, Морски Свят, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Къде се намира Европа?
 • Къде се намира Африка?
 • Къде се намира Азия?
 • Къде се намира Южна Америка?
 • Къде се намира Северна Америка?
 • Къде се намира Антарктида?
 • Къде се намира Австралия?
 • Къде се намира Тихият океан?
 • Къде се намира Индийският океан?
 • Къде се намира Атлантическият океан?
 • Къде се намира Северният ледовит океан?
 • Къде се намира Централна Америка?

Сцени

Земя

 • Африка
 • Индийски океан
 • Атлантически океан
 • Антарктида
 • Тихи океан
 • Австралия и Океания
 • Азия
 • Северен ледовит океан
 • Южна Америка
 • Северна Америка
 • Европа
 • Южен океан
 • Земя

Континент:
Просторна суша, заобиколена от океани и морета. Континенталните граници невинаги са отчетливи, геоложките и географските определения може да се различават.

Африка:
Вторият по големина континент на земята, площта му е 30,3 милиона км². Граничи с Гибралтарския проток и Средиземно море на север, с Индийския океан – на изток, и с Атлантическия океан – на запад.

Антарктида:
Петият по големина континент, площта му е 14,2 милиона км². Ограждат го Тихият океан, Атлантическият океан и Индийският океан.

Австралия и Океания:
Площ: 7,7 милиона км². На запад и юг граничи с Индийския океан, а с Тихия океан – в останалите посоки.

Азия:
Най-големият континент, площта му е 44,4 милиона км². Заема 8,7% от цялата земна площ и 30% от сушата. Азия и Европа образуват Евразийския суперконтинент, като на Азия се падат 4/5 от територията му. В посока север-юг размерът му е 11 000 км, а в посока изток-запад – 9000 км. Азия граничи със Северния ледовит океан на север, с Тихия океан и прилежащите към него периферни морета – на изток, с Австралия и Океания – на югоизток, Индийския океан – на юг, със Средиземно море – на югозапад, и с Черно море, Северен Кавказ, Каспийско море, планината Урал и река Урал – на запад.
Социално-географски Грузия, Азербайджан и Турция често са определяни като част от Европа.

Южна Америка:
Площта ѝ е 17,8 милиона км². Граничи с Карибско море на север, с Атлантическия океан – на изток, с Тихия океан – на запад, и с Панамския провлак – на северозапад.

Северна Америка:
Третият по големина континент, площта му е 24,2 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан на север, с Атлантическия океан – на изток, и с Тихия океан – на запад.

Европа:
Вторият най-малък континент с площ 10,5 милиона км². Азия и Европа образуват заедно Евразийския суперконтинент, като на Европа се пада 1/5 от територията му. Граничи със Северния ледовит океан на север, с планината Урал, река Урал и Каспийско море - на изток, с Кавказ и Черно море – на югоизток, със Средиземно море – на юг, и с Атлантическия океан – на запад. Географската граница между Азия и Европа минава по планината Урал, река Урал, река Волга, Северен Кавказ (долината на реките Терек и Кубан), Босфора и Дарданелите. Социално-географски обаче Грузия, Азербайджан и Турция често са определяни като част от Европа. (Гренландия, която географски принадлежи към Северна Америка, социално-географски принадлежи към Европа, защото е част от Кралство Дания).

Централна Америка:
Най-малкият континент, разположен между два провлака. Площта му е 0,52 милиона км². Граничи с провлака Теуантепек и с Мексиканския залив на север, с Карибско море на изток, с Панамския провлак на югоизток и с Тихия океан на запад.

Океан:
Част от Световния океан, обширна, дълбока, подвижна маса от солена вода (Атлантически океан, Тихи океан, Индийски океан, Северен ледовит океан).

Атлантически океан:
Заема 20% от земната повърхност, площта му е 91,6 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан - на север, с Европа и Африка - на изток, и с Америките - на запад.

Тихи океан:
Най-големият океан на Земята, покриващ 35% от повърхността ѝ (по-голям от цялата суша). Площта му е 178,6 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан на север, с Америките – на изток, с Антарктида – на юг, и с Азия и Австралия – на запад.

Индийски океан:
Площта му е 76,2 милиона км² (2,5 пъти площта на Африка). Граничи с Азия на север, със Зондските острови и Австралия – на изток, с Африка – на запад, и с Антарктида – на юг.

Северен ледовит океан:
Най-малкият океан, чиято площ е 10,5 милиона км² (14 милиона км² заедно с прилежащите си периферни морета). Почти отвсякъде е ограден с континенти (Евразия и Северна Америка) и острови. Отделен е от Тихия океан чрез Беринговия проток, а от Атлантическия океан – чрез Гренландско море.

Континенти

 • Африка
 • Гибралтарски проток
 • Средиземно Море
 • Аденски залив
 • Индийски океан
 • Суецки канал
 • Червено море
 • Атлантически океан
 • Антарктида
 • Тихи океан
 • Австралия и Океания
 • Австралия
 • Нова Зеландия
 • Папуа Нова Гвинея
 • Tихоокеански острови
 • Азия
 • Северен ледовит океан
 • Черно Море
 • Кавказ
 • Каспийско море
 • Река Урал
 • Планина Урал
 • Азербайджан
 • Грузия
 • Армения
 • Турция
 • Южна Америка
 • Карибско море
 • Северна Америка
 • Европа
 • Протоци Босфор и Дарданели
 • Гренландия
 • Мексикански залив
 • Панамски провлак
 • Южен океан

Континент:
Просторна суша, заобиколена от океани и морета. Континенталните граници невинаги са отчетливи, геоложките и географските определения може да се различават.

Африка:
Вторият по големина континент на земята, площта му е 30,3 милиона км². Граничи с Гибралтарския проток и Средиземно море на север, с Индийския океан – на изток, и с Атлантическия океан – на запад.

Антарктида:
Петият по големина континент, площта му е 14,2 милиона км². Ограждат го Тихият океан, Атлантическият океан и Индийският океан.

Австралия и Океания:
Площ: 7,7 милиона км². На запад и юг граничи с Индийския океан, а с Тихия океан – в останалите посоки.

Азия:
Най-големият континент, площта му е 44,4 милиона км². Заема 8,7% от цялата земна площ и 30% от сушата. Азия и Европа образуват Евразийския суперконтинент, като на Азия се падат 4/5 от територията му. В посока север-юг размерът му е 11 000 км, а в посока изток-запад – 9000 км. Азия граничи със Северния ледовит океан на север, с Тихия океан и прилежащите към него периферни морета – на изток, с Австралия и Океания – на югоизток, Индийския океан – на юг, със Средиземно море – на югозапад, и с Черно море, Северен Кавказ, Каспийско море, планината Урал и река Урал – на запад.
Социално-географски Грузия, Азербайджан и Турция често са определяни като част от Европа.

Южна Америка:
Площта му е 17,8 милиона км². Граничи с Карибско море на север, с Атлантическия океан – на изток, с Тихия океан – на запад, и с Панамския провлак – на северозапад.

Северна Америка:
Третият по големина континент, площта му е 24,2 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан на север, с Атлантическия океан – на изток, и с Тихия океан – на запад.

Европа:
Вторият най-малък континент с площ 10,5 милиона км². Азия и Европа образуват заедно Евразийския суперконтинент, като на Европа се пада 1/5 от територията му. Граничи със Северния ледовит океан на север, с планината Урал, река Урал и Каспийско море - на изток, с Кавказ и Черно море – на югоизток, със Средиземно море – на юг, и с Атлантическия океан – на запад. Географската граница между Азия и Европа минава по планината Урал, река Урал, река Волга, Северен Кавказ (долината на реките Терек и Кубан), Босфора и Дарданелите. Социално-географски обаче Грузия, Азербайджан и Турция често са определяни като част от Европа. (Гренландия, която географски принадлежи към Северна Америка, социално-географски принадлежи към Европа, защото е част от Кралство Дания).

Централна Америка:
Най-малкият континент, разположен между два провлака. Площта му е 0,52 милиона км². Граничи с провлака Теуантепек и с Мексиканския залив на север, с Карибско море на изток, с Панамския провлак на югоизток и с Тихия океан на запад.

Океани

 • Атлантически океан
 • Европа
 • Африка
 • Южна Америка
 • Северна Америка
 • Тихи океан
 • Антарктида
 • Азия
 • Австралия
 • Индийски океан
 • Зондски острови
 • Тасмания
 • Северен ледовит океан
 • Берингов проток
 • Гренландско море
 • Южен океан

Океан:
Част от Световния океан, обширна, дълбока, подвижна маса от солена вода (Атлантически океан, Тихи океан, Индийски океан, Северен ледовит океан).

Атлантически океан:
Заема 20% от земната повърхност, площта му е 91,6 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан - на север, с Европа и Африка - на изток, и с Америките - на запад.

Тихи океан:
Най-големият океан на Земята, покриващ 35% от повърхността ѝ (по-голям от цялата суша). Площта му е 178,6 милиона км². Граничи със Северния ледовит океан на север, с Америките – на изток, с Антарктида – на юг, и с Азия и Австралия – на запад.

Индийски океан:
Площта му е 76,2 милиона км² (2,5 пъти площта на Африка). Граничи с Азия на север, със Зондските острови и Австралия – на изток, с Африка – на запад, и с Антарктида – на юг.

Северен ледовит океан:
Най-малкият океан, чиято площ е 10,5 милиона км² (14 милиона км² заедно с прилежащите си периферни морета). Почти отвсякъде е ограден с континенти (Евразия и Северна Америка) и острови. Отделен е от Тихия океан чрез Беринговия проток, а от Атлантическия океан – чрез Гренландско море.

Свързани ресурси

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Глобус

Земното кълбо в различни триизмерни изгледи.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Държавите в Европа

Анимацията ще ни помогне да се запознаем с държавите в Европа, техните столици и...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through...

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Added to your cart.