Комети

Кометите са зрелищни небесни тела, които кръжат около Слънцето.

Свързани ресурси

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната...

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и...

Борба с наводненията

Прииждащите реки причиняват множество екологични проблеми. В...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните...

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Added to your cart.