Колизеум (Рим, 1. век)

Най-известният и най-красив амфитеатър в Рим е построен през 1. век.

Свързани ресурси

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало...

Една спартанска история

Чували ли сте за битката при Термопили, където шепа гръцки войници...

Домът на древния египтянин

В повечето домове в Древен Египет стаите били разположени по един...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на...

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и...

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери...

Added to your cart.