Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и катаболитни процеси.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Added to your cart.