Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Климатични пояси на Земята

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях природни зони.

География и икономика

Ключови думи

зони, географски зони, региони на растителността, климатични зони, умерения пояс, тропическа зона, студена зона, климат, основни линии на ширина, Тропик на Рака, Тропик на Козирога, Северен полярен кръг, Южен полярен кръг, слънчева светлина, ъгъл на наклона, слънцестоене, природа, география

Свързани ресурси

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Географски забележителности - Физическа география

Физическата география ни запознава с безброй интересни неща.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни...

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Added to your cart.