Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Кислород (О₂) (средно ниво)

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един от най-разпространените елементи на Земята. Необходим е за дишането на повечето организми.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

кислород, молекула кислород, homonuclear молекула, структура връзка, ковалентна връзка, сигма връзка, пи връзка, двойна връзка, неполярен, условие за живот, дишане, въздух, горене, окис, екзотермичен, фотосинтеза, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Кислород O₂

Информация

Моларна маса: 31,999 g/mol

Температура на топене: -218,8°C

Температура на кипене: -182,9°C

Свойства

При стайна температура кислородът е безцветен газ без миризма. Малко разтворим е във вода. При нормални условия реакционната способност на молекулния кислород е слаба, но при нагряване реагира с почти всички елементи с изключение на халогените и благородните газове. Реакциите са екзотермични и обикновено се получават оксиди. Кислородът поддържа горенето. Живите организми използват кислорода за своите физиологични процеси.

Разпространение и получаване

Кислородът е най-разпространеният елемент на Земята: в земната кора се съдържат 50,5% кислород, а във въздуха - 21%. Растенията отделят кислород в атмосферата при процеса фотосинтеза. В лабораторни условия кислород може да се получи чрез нагряване на калиев перманганат. В промишлеността се получава чрез фракционна дестилация на втечнен въздух при температура около -183°C.

Употреба

В промишлеността кислородът се използва за получаване на висока температура на пламъка, за производство на титаниев диоксид и етилен, за получаване на синтез-газ. Големи количества кислород са необходими и при производствата на желязо и стомана. В медицината кислород се използва при затруднено дишане.

Обемен модел

Връзки

Дикторски текст

Свързани ресурси

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Вредното въздействие от пушенето върху белите дробове

Пушенето силно уврежда дихателната система, като може да причини хронична обструктивна...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Как е изградено човешкото тяло?

Тази сцена показва елементите на човешкото тяло.

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Hypochlorite ion (OCl⁻)

Hypochlorite ions are formed when water is disinfected with chlorine.

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Added to your cart.