Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Свързани ресурси

Звуковите вълни около нас I.

Урокът разказва за звуковите вълни, които ни заобикалят.

Постоянството на корковата тапа

Какво е поведението на едно парче коркова тапа на повърхността на...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката,...

Сър Исак Нютон

Нютон, един от най-великите физици в света, поставя основите на...

Да се запознаем с източниците на звуци.

Тук можем да изпробваме музикалните инструменти и гласните си...

Проект “домашен оркестър”

Да изготвим музикални инструменти!

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Проблемът на брахистохроната

От следващия експеримент ще разберем дали едно стъклено топче...

Added to your cart.