Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Свързани ресурси

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката,...

Умният каратист

Можем ли с един удар да счупим тънка пръчица, ако върху единия й...

Автомат за напитки - 1. част

Как може от чиста вода да получим безалкохолна напитка за няколко...

Доплеров ефект

Урокът улеснява усвояването на Доплеровия ефект.

Височина на звука, честота на звука Част 1

Чрез тези експерименти ще разберете взаимозависимостта между...

Камък-хартия-ножици

В играта, наречена "Камък-хартия-ножици", децата най-рядко избират...

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно...

Plastic bottle rocket

In this experiment, we convert a plastic bottle into a rocket.

Added to your cart.