Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Свързани ресурси

II. Звуковите вълни, които ни заобикалят

Ще научите повече за разпространението на звука.

Балон на шиш

Може ли да се пробие един балон, без да се спука? Следващият...

Свещта се запалва отново

Ще се запали ли отново свещта, ако пламъкът на кибритената клечка...

Камък-хартия-ножици

В играта, наречена "Камък-хартия-ножици", децата най-рядко избират...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват...

Автомат за напитки - 1. част

Как може от чиста вода да получим безалкохолна напитка за няколко...

Автомат за напитки - 2. част

Усъвършенстваме познатия вече от първата част автомат, така че да...

Жабешка цигулка

Може ли една кибритена кутия да наподобява жабешко крякане? Със...

Added to your cart.