Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Свързани ресурси

Жабешка цигулка

Може ли една кибритена кутия да наподобява жабешко крякане? Със...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Секундомер

С помощта на махалото времето се измерва с точност до секундата....

Балон на шиш

Може ли да се пробие един балон, без да се спука? Следващият...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката,...

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват...

Свойства на телата: маса, обем и плътност

В определени случаи, ако една течност внимателно се изсипе върху...

Added to your cart.