Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Карст (средно напреднали)

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

География и икономика

Ключови думи

карстов район, карстов, карстови образувания, karstification, варовик планина, doline, Сеноте, karrenfeld, шахта пещера, polje, кари, варовик пещера, пещера, сталактит, карстов извор, варовик, stalagmit, рок, утаяване, разтваряне, ерозия, терен оформяне, карбонова киселина, природа, геоморфология, география

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Added to your cart.