Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Технологии

Ключови думи

Слънчев панел, слънчева енергия, възобновима енергия, , производство на електрическа енергия, с топла вода, акумулатор, природосъобразен, техника, биология, физика

Свързани ресурси

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Added to your cart.