Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Как работят компютърните мрежи?

Как работят компютърните мрежи?

Интернет ни помага бързо да изпращаме данни на далечни разстояния.

Технологии

Ключови думи

Интернет, мрежа, Световна Широка Мрежа, Развивка, международна мрежа, доставчик на интернет услуги, WAN, LAN, прекъсвач, сървър, рутер, гръбнакът рутер, защитна стена, съобщение, Wifi, SMTP, POP3 / IMAP, компютър, техника, информационни технологии

Свързани ресурси

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Настолен компютър

Анимацията показва устройството на компютъра и неговите основни периферни устройства.

Как работи мобилният телефон?

Тази анимация демонстрира как работят мобилните телефони.

Промишлен парк

Предлага инфраструктура и услуги за предприятията.

Преносим компютър, Периферни устройства

С преносимия компютър може да се използват различни периферни устройства.

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Еволюцията на съхраняването на данни

Капацитетът на устройствата за съхраняване на данни се увеличава с невероятен темп в...

Твърд диск

Твърдият диск в компютъра записва и съхранява данни върху магнитни дискове.

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Електрически наземен транспорт

Тролейбусите и трамваите са екологично чисти обществени транспортни средства

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

How does it work? - Radio

This animation demonstrates how radios work.

Silicon

A crystalline substance, an extremely important material in the electronics industry ...

Silicon dioxide (SiO₂)

A polymorphic compound, mostly found in the form of quartz.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Added to your cart.