Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Как работи климатикът

Как работи климатикът

Климатикът поглъща топлината в помещението и я отвежда навън.

Технологии

Ключови думи

климатик, климатизирана сграда, външно устройство, вътрешно звено, компресор, охладителен, отделяне на топлина, охлаждане, изпаряване, техника

Свързани ресурси

Сцени

Сграда с климатик

Действие

 • входящ топъл въздух
 • отделяне на топлина
 • изходящ студен въздух
 • компресор - Нагнетява топлата пара, идваща от вътрешното тяло, загрява я и отделя топлина, която преминава във външното тяло.
 • терморегулиращ вентил - Намалява високото налягане на топлата течност, която се охлажда и частично се изпарява. Получената смес от студена пара и течност преминава във вътрешното тяло.
 • кондензатор - Когато минава през кондензатора, горещата пара отделя топлина и се кондензира (втечнява).
 • гореща пара
 • топла течност
 • студен охладител - Смес от студена пара и течност, която излиза от терморегулиращия вентил.
 • топла пара

Външно тяло

 • отделяне на топлина

Вътрешно тяло

 • студен въздух

Терморегулиращ вентил

 • топла течност
 • студен охладител - Смес от студена пара и течност, която излиза от терморегулиращия вентил и влиза във вътрешното тяло.
 • ниско налягане
 • високо налягане
 • терморегулиращ вентил - Топлата течност влиза в терморегулиращия вентил, където налягането й пада и част от нея се изпарява, а останалата част се охлажда.

Анимация

 • входящ топъл въздух
 • отделяне на топлина
 • изходящ студен въздух
 • компресор - Нагнетява топлата пара, идваща от вътрешното тяло, загрява я и отделя топлина, която преминава във външното тяло.
 • кондензатор - Когато минава през кондензатора, горещата пара отделя топлина и се кондензира (втечнява).
 • гореща пара
 • външно тяло
 • вътрешно тяло
 • охладител
 • топла течност
 • студен охладител - Смес от студена пара и течност, която излиза от терморегулиращия вентил и влиза във вътрешното тяло.
 • ниско налягане
 • високо налягане
 • охладител

Дикторски текст

Климатиците се използват за охлаждане на помещенията в сградите. Те се състоят от две основни части: вътрешно тяло и външно тяло. Устройството вкарва под налягане студен въздух в помещението, като едновременно с това изтегля топлия въздух и го отвежда навън.

Нека проследим този процес, като започнем от вътрешното тяло. Охладителят, който е смес от студена пара и течност, постъпва в тръбата на вътрешното тяло. Вентилатор прекарва въздуха от помещението през охладителя и го връща в помещението. Въздухът в помещението се охлажда, а охладителят се затопля и се изпарява напълно.

Топлата пара преминава от вътрешното тяло в компресора на външното тяло, който го нагнетява и загрява. Получената в резултат гореща пара отива в кондензатора, където разликата в температурата на парата и на околния въздух предизвиква отделяне на топлина. Парата в тръбата се кондензира и се превръща в течност.

Тази полуохладена топла течност постъпва в терморегулиращия вентил. Тя се събира там като повишава налягането във входящата тръба, а в изходящата тръба налягането е ниско. При преминаването на течността през вентила налягането рязко пада и част от течността се изпарява, а останалата част се охлажда. Получената смес от студена пара и течност се отвежда обратно във вътрешното тяло.

Свързани ресурси

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на микровълновата фурна.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Как работи прахосмукачката?

Прахомукачката създава слаб вакуум и събира праха с помощта на въздух с високо налягане.

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Как работи парната ютия

Анимацията запознава с устройството и начина на работа на електрическата парна ютия.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Added to your cart.