Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Как моретата оформят земната повърхност?

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на бреговата линия.

География и икономика

Ключови думи

морска вода, брега на морето, прилив, сезон, отлив, вълна, брегова линия, стръмна скала, рок, лагуна, залив, шиш, абразия, море, океан, Характеристика на релефни, земни форми, отломки, физическата география, география

Свързани ресурси

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Added to your cart.