Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в развитието на текстилната индустрия.

Технологии

Ключови думи

текстилната промишленост, изобретения в текстилната индустрия, тъкачество, предене, текстилен, Предачна машина, прежда, упражняване, кърпа, совалка, прежди носилка, летяща совалка, Изобретения, техника, география

Свързани ресурси

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Фонограф и грамофон

Фонографът на Томас Едисън записва и възпроизвежда звук от цилиндър, а грамофонът на Емил...

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Работнически квартал, 19. в.

Типичните работнически квартали с нездравословни условия за живот били изградени по време...

Motorised aeroplane (János Adorján, 1910)

The construction of ´Libelle´ (Dragonfly) is one of the milestones of (Hungarian)...

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Added to your cart.