Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Измерване на времето

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни цивилизации.

История и цивилизация

Ключови думи

измерване на времето, време, Календар, уред за измерване на времето, единица време, Слънчев часовник, пясъчен часовник, воден часовник, година, месец, ден, Планетарни орбити, движението на планетите, в древността, цивилизация, Египет, Слънце, Луна, астрономия, Hellas, Земя, ос на въртене, култура

Свързани ресурси

Сцени

Обиколка на Земята около Слънцето

  • Слънце
  • Земя
  • Луна

Една година

Един месец

Един ден

Слънчеви часовници

Пясъчни часовници

Водни часовници

Дикторски текст

Измерването на времето било изключително важно за древните народи, които се занимавали със земеделие. Първите календари се появили по едно и също време с писмеността и развитието на математиката и астрономията. Те съдържали основните единици за измерване на времето: ден, месец и година.

Годината е основна единица за измерване на времето. Разграничаваме звездна година и календарна година. Една звездна година е времето, за което Земята извършва пълно завъртане по своята орбита, измерено спрямо неподвижните звезди. Една календарна година се състои от всички дни в звездната година. Една нормална година има 365 дни, а високосната година – 366 дни.

Друга основна единица за измерване на времето е месецът. Един месец е периодът на пълното завъртане на Луната около Земята. Според нашия Григориански календар годината е разделена на 12 месеца.

Третата основна единица за измерване на времето е денят. Един ден, като астрономическа единица от време, е периодът, за който Земята прави пълно завъртане около оста си. Един календарен месец може да има 28, 30 или 31 дни. В нормални години февруари има 28 дни, а във високосни години - 29 дни.

Едно от най-древните устройства за измерване на времето е слънчевият часовник. Според писмени източници той бил използван още от древните гърци. Има няколко вида слънчеви часовници. При този с хоризонтален циферблат щифтът (стилус) е поставен успоредно на оста на Земята. Тъй като той не е перпендикулярен на повърхността на циферблата, сянката му не се движи равномерно през деня, което затруднява определянето на часовите линии. С придвижването на Слънцето по небето сянката на щифта се слива с различните часови линии, показвайки точното време. Дори през Средновековието слънчевите часовници били смятани за най-прецизното средство за измерване на времето.

Кога и къде се появили първите пясъчни часовници, е неизвестно. Сигурно е обаче, че пясъчният часовник е бил широко използван през XVI век. Пясъчният часовник се състои от две вертикално разположени стъкленици с еднакви размери, свързани с тесен отвор и монтирани на стойка. В долната стъкленица има пясък, а горната е празна. При обръщане на стойката пълната с пясък стъкленица застава отгоре и пясъкът започва да изтича в празната стъкленица. Времето, за което пясъкът изтича от едната стъкленица в другата, зависи от количеството пясък и от ширината на отвора между сферите.

Водният часовник също е бил използван в древността. Според писмени източници той е бил използван за първи път в Египет, а по-късно и в Месопотамия и Древна Гърция. Водният часовник се състои от водоустойчив глинен съд с маркирани линии, които показват хода на времето. На дъното си той имал отвор, през който се отделяла водата. Водата се сипвала в контейнера до определена височина. След като водата започне да изтича от контейнера, маркираните линии от вътрешността му стават видими за наблюдателя. Продължителността на измереното време може да бъде коригирана чрез подходящ избор на поставяне на маркировката и промяна на диаметъра на отвора.

Свързани ресурси

Римски гладиатори (II век)

Гладиаторите били бойци, които с битки помежду си или с диви...

Соломоновият храм (Йерусалим, X век пр. Хр.)

Соломоновият храм е един от най-важните символи на юдейската...

Древноримски сенатор и неговата съпруга

Сенаторите, които били представители на висшата класа в Древния...

Теотиуакан (IV век)

Величествен дори и в руините си, този град е бил най-голямото и...

Социална мрежа на 2000 години

Социалната комуникация изобщо не е съвременно постижение....

Масада

Крепостта Масада, изградена върху огромно скално плато, е едно от...

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което...

Циркус Максимус (Големият цирк) (Рим, I в.)

Огромната древноримска арена станала известна преди всичко с...

Added to your cart.