Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Interesting geography facts – Social geography

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

География и икономика

Ключови думи

общество, темп на нарастване на населението, плътност на населението, данни раждане, БВП, парников ефект, valuta, Замърсяване на въздуха, Earth глобус, карта, Земя, държави, карта на света, сляпо карта, континент, човешката география, география

Свързани ресурси

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Колонизация и деколонизация

Народите, извоювали независимостта си, променят политическата карта на света, съставена...

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на големи световни градове.

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически организации, в които членуват...

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Световните религии днес

Географското разположение на най-големите световни религии се обяснява с исторически причини.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Географски забележителности - Физическа география

Физическата география ни запознава с безброй интересни неща.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Sights of the world

A game about sights around the world.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through...

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.