Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Инструменти за навигация от миналото

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при направляване на корабите в морето.

История и цивилизация

Ключови думи

Навигация, Ориентация, доставка, calendarstone, Пергел, квадрант, астролабия, астрономия, откритие, изследовател, кораби, Слънце, Полярна звезда, магнитно поле, Северен магнитен полюс, транспортир, horizont, Градусова скала, Везна, геометрия, пречупване, кораб, математика, морета, история, в най-нови времене, в праисторически времена

Свързани ресурси

Сцени

Инструменти за навигация

 • слънчев камък - Пречупващ светлината кристал, подходящ за определяне на позицията на Слънцето.
 • китайски морски компас - Инструмент, който използва силата на магнитното поле на Земята за определяне на посоката.
 • квадрант - Инструмент, който се използва за измерване на ъгли.
 • астролаб - Инструмент, който позволява извършването на различни бързи астрономически изчисления.

Думата "навигация" идва от латинското "navigare", което означава "плавам". Тази дейност включва две основни задачи: определяне на текущото местоположение и следване на планиран маршрут.

Не е съвпадение, че произходът на тази дума е свързан с мореплаването. Докато може да има сравнително много ориентири за пътниците по суша, при морския транспорт това е вярно само при пътуване покрай брега.

Дълго време, ранните мореплаватели са се ориентирали в открито море като са разчитали на позицията на слънцето, познати морски течения и посоката на миграцията на животните.

Първите навигационни инструменти се появяват чак през Средновековието и правят възможно сравнително точното определяне на текущото местоположение. Разбира се, принципът им на работа продължава да се основава на позицията на небесните тела, единствените "постоянни" отправни точки.

Слънчев камък на викингите

Според най- новите изследвания, Викингите моряци от Средновековието може да са разчитали на специален кристал за да се ориентират в морето: исландски шпат, прозрачен, двойнопречупващ вид калцит. Когато светлината преминава през двойнопречупващ кристал, тя се разделя на два поляризирани лъча. Когато двата лъча достигат задната повърхност на кристала не се разделят повече, следователно от кристала излизат два лъча и продължават да се движат по паралелни траектории. Това кара предметите, наблюдавани през парче калцит, да изглеждат двойни.

Благодарение на това свойство, викингите са можели да определят мястото на слънцето в небето, дори при облачно време, което е доста характерно за родината им.

Слънчевият камък е трябвало първо да се калибрира. В безоблачно време, навигаторът наблюдава небето през слънчевия камък като го върти пред очите си, докато частта от небето, която изследва, се появи в най- ярката си форма. След това той гравира стрелка, сочеща към слънцето, на повърхността на кристала. В облачно или мъгливо време, също търси най- ярката ориентация на кристала, тъй като стрелката сочи посоката на слънцето. На основата на данни от две различни точки в небето, навигаторът рисува кръгове, минаващи през тези точки. Слънцето се намира в пресечената част на тези два кръга.

Според някои учени, използван заедно с други инструменти (слънчев компас, гномон), слънчевият камък позволява на моряците да определят местоположението си дори и след залез.

Компас

 • кутия
 • вертикална ос
 • магнитна игла - Свободно движеща се игла, която винаги сочи магнитния северен полюс.

Работата на компаса се основава на силата на магнитното поле на Земята. Компасите се използват за определяне на посоката на магнитния северен полюс. (Магнитната стоманена игла винаги сочи на север.)

Първите компаси се появяват в Древен Китай. Те са подобни на средновековните компаси само по начина си на работа и са се използвали за ориентиране по суша. Този китайски инструмент е въведен в Европа от арабските търговци, които пътували из познатия тогава свят. В Европа компасът се разработва до съвременната си форма.

Уредът е поставен в кутия, в която магнитна игла, прикачена към вертикална ос, може да се върти свободно. Обикновено компасите са поставяни на осевата линия на кораби, която е отбелязана с лента по кутията.

Компасите са неточни при наличието на големи вълни и затова през 16- ти век е разработено окачване, което да държи оста постоянно във вертикално положение. По- късно по кутията са добавени допълнителни знаци за измерване на ъгли.

Квадрант

 • пластина на квадрант - Квадрантът получава името си защото формата му представлява четвърт кръг.
 • отвесна линия - Тежест, обикновено направена от олово, окачена на връв. Винаги сочи в посока перпендикулярна на повърхността на Земята.
 • скала - Четвърт кръгът се отбелязва с градуси от 0º до 90º.

Квадрантът получава името си защото формата му представлява четвърт кръг. Този инструмент, който се използва за определяне на видимата височина на звездите, на практика е ъгломер. Първият квадрант се е появил в древността.

Работата на този инструмент е описана още през 2-ри век от Клавдий Птолемей, ерудит, който е живял в Александрия, Египет.

През вековете са разработвани много варианти на квадранта. Този, който се използва за ориентиране по море се нарича също и геометричен квадрант. С помощта на този инструмент, моряците са можели да определят географската ширина на всяко едно местоположение.

Страната на квадранта, на която са прикачени зрителните приспособления, е била обърната в посока на Полярната звезда или Поларис. (Най- ярката звезда в съзвездието Малка мечка е близо до северния небесен полюс). Следователно ъгълът между избраната посока и видимия хоризонт е равен на ъгъла между отвесната линия, перпендикулярна на повърхността на Земята, и другата страна на инструмента (те и двата са перпендикулярни ъгли). Показалецът на отвесната линия показва на скалата географската ширина на даденото местоположение. По този начин моряците, плаващи на север или юг, са можели да намерят паралела, който са търсели.

Астролаб

 • опорна плоча - Корпуса на инструмента, гравиран със знаци. Предната му страна е достатъчно дълбока, за да побере една или повече плоски пластини.
 • градусна скала
 • тимпан - Пластина с формата на диск, това е изваждащата се част на инструмента. По нея са гравирани координатните линии на хоризонталната и екваториалната координантни системи, като северният полюс е в центъра.
 • пластина - Пластина, която може да се върти около централната точка на инструмента. Показалци куки показват позицията на най- ярките звезди. Еклиптиката също е включена. (Еклиптика: видимата годишна траектория на Слънцето по небето.)
 • алидада (линия за визиране) - Подобна е на стрелка на часовник. Прави възможно измерването на височината на небесните тела над хоризонта и отчитането на височината в градуси върху скала около ръба на астролаба.
 • номограма - Графична диаграма за изчисления. В случай на функции на няколко променливи, този инструмент може да се използва и за изчисляване на функционални зависимости.

Астролабът позволява да се извършват различни бързи астрономически изчисления.

Според някои изследователи, произходът му може да се проследи до Древна Гърция, докато други го приписват на средновековни арабски учени. Факт е обаче, че математическите и астрономическите познания, нужни за разработването на този инструмент, са били вече достъпни за учените във вековете преди раждането на Христос.

Основните начини на използване на астролабите включват възможността за сравнително точно определяне на местното време (и разбира се астрономичните събития в даден ден) като се знаят географската ширина и дадената дата. Това работи и по обратния начин: когато са дадени датата и часа (или астрологичното събитие) човек може да определи географската ширина на всяко място.

Този инструмент е доста труден за използване в морето. Това се дължи от части на факта, че наблюдателят трябва да гледа директно към слънцето, и от части защото клатенето на плавателния съд затруднява установяването на линията на хоризонта, което увеличава неточността на инструмента.

Анимация

 • слънчев камък - Пречупващ светлината кристал, подходящ за определяне на позицията на Слънцето.
 • китайски морски компас - Инструмент, който използва силата на магнитното поле на Земята за определяне на посоката.
 • квадрант - Инструмент, който се използва за измерване на ъгли.
 • астролаб - Инструмент, който позволява извършването на различни бързи астрономически изчисления.
 • викингски кораб - Викингите са били майстори корабостроители. Тъй като корабите са незаменими за търговия, завоевания и изследване, е разбираемо, че викингите са ценили високо своите кораби, оборудвани с платна и весла.
 • северен магнитен полюс
 • плоскодънна лодка (джонка) - Един от най- старите видове плавателни съдове в света. През вековете са създавани различни видове плавателни съдове. Един от тях е кантонийската плоскодънна лодка.
 • Полярната звезда
 • видим хоризонт
 • отвесна линия
 • "Санта-Мария" - Тримачтовата карака на Христофор Колумб е флагманския кораб при първата му епохална експедиция.
 • α

Дикторски текст

Думата "навигация" идва от латинското "navigare", което означава "плавам". Тази дейност включва две основни задачи: определяне на текущото местоположение и следване на планиран маршрут.

Не е съвпадение, че произходът на тази дума е свързан с мореплаването. Докато може да има сравнително много ориентири за пътниците по суша, при морския транспорт това е вярно само при пътуване покрай брега.

Според най- новите изследвания, Викингите моряци от Средновековието може да са разчитали на специален кристал за да се ориентират в морето: исландски шпат, прозрачен, двойнопречупващ вид калцит. Благодарение на това свойство, викингите са можели да определят мястото на слънцето в небето, дори при облачно време, което е доста характерно за родината им.

Работата на компаса се основава на силата на магнитното поле на Земята. Компасите се използват за определяне на посоката на магнитния северен полюс. (Магнитната стоманена игла винаги сочи на север.)

Първите компаси се появяват в Древен Китай. Те са подобни на средновековните компаси само по начина си на работа и са се използвали за ориентиране по суша. Този китайски инструмент е въведен в Европа от арабските търговци, които пътували из познатия тогава свят. В Европа компасът се разработва до съвременната си форма.

Квадрантът получава името си защото формата му представлява четвърт кръг. Този инструмент, който се използва за определяне на видимата височина на звездите, на практика е ъгломер. Първият квадрант се е появил в древността.

През вековете са разработвани много варианти на квадранта. Този, който се използва за ориентиране по море се нарича също и геометричен квадрант. С помощта на този инструмент, моряците са можели да определят географската ширина на всяко едно местоположение.

Астролабът позволява да се извършват различни бързи астрономически изчисления.

Според някои изследователи, произходът му може да се проследи до Древна Гърция, докато други го приписват на средновековни арабски учени.

Основните начини на използване на астролабите включват възможността за сравнително точно определяне на местното време (и разбира се астрономичните събития в даден ден) като се знаят географската ширина и дадената дата. Това работи и по обратния начин: когато са дадени датата и часа (или астрологичното събитие) човек може да определи географската ширина на всяко място.

Свързани ресурси

Корабът „Санта Мария" (XV век)

Тримачтовата карака (голям тримачтов кораб) „Санта Мария" е флагманският кораб при...

Викингски кораб (10. в.)

Тези отлични корабостроители и моряци плавали на големи разстояния по морета и реки.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as...

Added to your cart.