Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Ихтиостега

Ихтиостега

Древно земноводно, един от ранните представители на сухоземните гръбначни животни.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Ichthyostega, праисторическо създание, Вкаменелост, изчезнал, Девон период, четири крайници, земния живот, водната начин на живот, животно, гръбначни, самолет-амфибия, хищник, биология

Свързани ресурси

Тиктаалик

Представлява еволюционен преход между рибите и четирикраките сухоземни гръбначни.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е земноводно, което запазва хрилете...

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358–299 милиони години), са живели...

Чудовищата на палеозоя: морските скорпиони

Морските скорпиони са изчезнали хищни водни членестоноги, живели през палеозоя (преди 541...

Голямо сиво кенгуру

Един от най-големите торбести бозайници.

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Вълнест мамут

Вълнестият мамут е измрял вид от семейството на слоновете. Праисторическият човек често е...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Ихтиозавър

Рибоподобни древни влечуги, приспособени към живот в морето, пример за конвергентна еволюция.

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Птеранодон лонгицепс

Летящо древно влечуго, прилича на птиците, но няма пряка еволюционна връзка с тях.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Трилобити

Трилобитите са предци на паякообразните и ракообразните.

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Животни и растения през перм

Животът през последния период на палеозойската ера.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Панцерни риби

Измрели праисторически риби, предната част на тялото им е покрита с "броня".

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Added to your cart.