Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Hydroxide ion (OH⁻)

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

хидроксиден йон, аниони, съединение йонна, алкален, рН, алкалност, Poh, йонна концентрация, йон, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Molecule exercise II (Polarity)

An exercise about the polarity of molecules.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Added to your cart.