Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Технологии

Ключови думи

парова турбина, топлинен двигател, електроцентрала, машинна зала, генератор, топлинна енергия, пара, парно налягане, Енергия, Ампераж, Сила на тока, електроенергия, термодинамика, техника

Свързани ресурси

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Изпаряване и кипене

Какво се случва в течността, когато кипи и се изпарява? От какво зависи точката на кипене?

Added to your cart.