Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

How does it work? - Impulse steam turbine

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Технологии

Ключови думи

парова турбина, топлинен двигател, електроцентрала, машинна зала, генератор, топлинна енергия, пара, парно налягане, Енергия, Ампераж, Сила на тока, електроенергия, термодинамика, техника

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point...

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose...

Added to your cart.