Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща светлинна енергия и по този начин играе ключова роля в процеса фотосинтеза.

Свързани ресурси

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Added to your cart.