Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща светлинна енергия и по този начин играе ключова роля в процеса фотосинтеза.

Свързани ресурси

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.