Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с хлорни атоми.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

метан, заместване, Реакционната смяна, хлор молекула, химическа реакция, алкан, въглеводород, хлорометан, дихлорометан, трихлорметан, тетрахлорметан, метан молекула, хлорометан молекула, хлороводород молекула, дихлорометан молекула, трихлорметан молекула, тетрахлорметан молекула, хлор радикална, хлороформ, Алкил халид, реакционен тип, ултравиолетово излъчване, разлагане, homolytic руптура връзка, пренос на топлина, вторичен продукт, реакционен механизъм, радикал, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Образуване на хлорометан

 • молекула метан
 • хлорна молекула
 • молекула хлорометан - Запалим отровен газ. Използва се и за производство на силикон.
 • молекула хлороводород - Хлороводородът е страничен продукт на реакцията. Неговият разтвор с вода се нарича солна киселина и се използва в домакинството за отстраняване на котлен камък.
 • висока температура при нагряване (300°C)
 • пряка слънчева светлина
 • При нагряване и/или под въздействие на пряка слънчева светлина хлорната молекула се разкъсва.
 • Хлорната молекула се разкъсва на активни хлорни атоми под въздействие на пряка слънчева светлина.
 • Един от хлорните атоми се свързва с водороден атом.
 • Другият хлорен атом замества атома на водорода.

Образуване на дихлорометан

 • молекула дихлорометан - Използва се широко като разтворител и почистващ препарат, както и при производството на безкофеиново кафе за отстраняване съдържанието на кофеин в кафените зърна. Токсичен е и може да предизвика химически изгаряния.

Образуване на трихлорометан

 • молекула трихлорометан - Известен също като хлороформ, той се използва като ефективен анестетик при хирургически операции. Използва се също и като органичен разтворител в лабораториите.

Образуване на тетрахлорометан

 • молекула тетрахлорометан - Ефикасен разтворител на мазнини. Използва се широко и в пожарогасителите. Токсично вещество.

Свързани ресурси

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Carbon tetrachloride (CCl₄)

Colourless, toxic liquid with a sweet odour.

Dichloromethane (CH₂Cl₂)

It is produced by treating methane with chlorine gas and used as a solvent.

Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Also known as chloroform, used as a solvent in laboratories, earlier as an anaesthetic.

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and...

Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane can be prepared by heating a mixture of methane and chlorine.

Methyl formate (C₂H₄O₂)

The ester of formic acid and methanol, an aroma compound found in certain fruits.

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Added to your cart.