Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Хексан (C₆H₁₄)

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

хексан, наситен въглеводороден, алкан, парафин, хомоложна серия, конституционния изомер, отворена верига, нормална верига, бензин, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Cyclohexane (C₆H₁₂)

A colourless liquid, easily solved by organic solvents but not by water.

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Member of the cycloalkane homologous series.

Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Бутан (C₄H₁₀)

Четвъртият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Added to your cart.