Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Свързани ресурси

Битката на Каталаунските полета (451)

Римската армия, предвождана от Аеций, спира хунското нашествие под...

Циркус Максимус (Големият цирк) (Рим, I в.)

Огромната древноримска арена станала известна преди всичко с...

Древните олимпийски игри

Научете повече за произхода на древните олимпийски игри и за...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало...

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на...

Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

В тази битка македонската войска на Александър Велики нанесла...

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“...

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с...

Added to your cart.