Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Горене на свещ

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Физика и астрономия

Ключови думи

Свещ, горене, изгаряне с пламък, плазма, димни газове, термодинамика, Бързо, фитил, восък, пламък предната, пламък, отделяне на топлина, кислород, водород, въглища, въглероден двуокис, водна пара, реакция, физика

Свързани ресурси

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Пожарна

Тази анимация представя конструкцията на пожарната кола.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Added to your cart.