Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Горене на свещ

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Физика и астрономия

Ключови думи

Свещ, горене, изгаряне с пламък, плазма, димни газове, термодинамика, Бързо, фитил, восък, пламък предната, пламък, отделяне на топлина, кислород, водород, въглища, въглероден двуокис, водна пара, реакция, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свещ

Устройство

 • твърд восък - При стайна температура е в твърдо състояние, гори само при изпаряване. Разтопява се от пламъка на свещта.
 • стопен восък - Твърдата корица не позволява изтичането на разтопения восък. Той се Непрекъснато попива нагоре във фитила.
 • фитил - Разтопеният восък подхранва пламъка като се изкачва по капилярен път, а след това се изпарява в контакт с огъня.

Фитил

 • стопен восък - Корицата от твърд восък не позволява разтопеният восък да изтече.
 • фитил - Разтопеният восък подхранва пламъка като се изкачва по капилярен път, а след това се изпарява в контакт с огъня.
 • фронт на пламъка - Повърхността на пламъка. Наоколо се извършва горене т.е. образуваните във вътрешността на пламъка сажди реагират на кислорода от въздуха и се образува CO₂ и вода.
 • вътрешност на пламъка - Тук няма кислород, тъй като той се използва при горенето на повърхността на пламъка. Топлината, която се образува при горенето, се чувства и тук.

Причина за горенето

 • отделяне на топлина
 • кислород
 • изпаряващ се восък - Продуктите на разпада (водород, въглерод) изгарят в пламъка на свещта.
 • водород
 • въглерод
 • въглероден двуокис
 • водна пара

Анимация

 • твърд восък - При стайна температура е в твърдо състояние, гори само при изпаряване. Разтопява се от пламъка на свещта.
 • стопен восък - Твърдата корица не позволява изтичането на разтопения восък. Той се Непрекъснато попива нагоре във фитила.
 • фитил - Разтопеният восък подхранва пламъка като се изкачва по капилярен път, а след това се изпарява в контакт с огъня.
 • стопен восък - Корицата от твърд восък не позволява разтопеният восък да изтече.
 • фитил - Разтопеният восък подхранва пламъка като се изкачва по капилярен път, а след това се изпарява в контакт с огъня.
 • фронт на пламъка - Повърхността на пламъка. Наоколо се извършва горене т.е. образуваните във вътрешността на пламъка сажди реагират на кислорода от въздуха и се образува CO₂ и вода.
 • вътрешност на пламъка - Тук няма кислород, тъй като той се използва при горенето на повърхността на пламъка. Топлината, която се образува при горенето, се чувства и тук.
 • отделяне на топлина
 • кислород
 • изпаряващ се восък - Продуктите на разпада (водород, въглерод) изгарят в пламъка на свещта.
 • водород
 • въглерод
 • въглероден двуокис
 • водна пара

Дикторски текст

Човечеството използва свещите за осветление още от древността. Въпреки че в съвременния свят значението на свещите намалява, те и до днес се срещат почти във всяко домакинство. В миналото са правели свещите от пчелен восък или от лой. Днес се използва предимно парафин, който не гори в твърдо състояние.

При палене на свещта се използва външен източник, при което се разтапя малко восък и свещта се запалва.

По дължината на свещта е разположен фитилът. При горенето на свещта восъкът около фитила се разтопява. Твърдият восък образува корица, която пречи на разтопеният восък да изтече.

Разтопеният восък подхранва пламъка като се изкачва по фитила по капилярен път, а след това се изпарява в контакт с огъня. Разтопеният восък постепенно намалява, а пламъкът се движи надолу и разтапя нови пластове восък.

Повърхността на пламъка образува фронт, около който се извършва горенето, всъщност образувалите се във вътрешността на пламъка въглени частици реагират на кислорода от въздуха и се образува въглероден двуокис и вода. Кислородът не стига във вътрешността на пламъка, тъй като той изгаря още на повърхността. Топлината, която се образува по време на горенето обаче, попада и в тази зона.

Под въздействието на топлината восъкът около фитила се изпарява, а от разпадането му се образуват сажди, които се нажежават - те придават жълтия цвят на пламъка. Саждите напускат вътрешността на пламъка и попадайки в среда, богата на кислород, започват да горят. Ако фитилът попие в пламъка много восък, образувалите се въглени частици не могат да изгорят и тогава свещта гори с черен пламък.

Свързани ресурси

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Пожарна

Тази анимация представя конструкцията на пожарната кола.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Added to your cart.