Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

География и икономика

Ключови думи

геотермална, термална вода, Ампераж, производство на енергия, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, генератор, турбина, Енергия, електроцентрала, източник на топлина, вода, отопление, опазване на околната среда, география

Свързани ресурси

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Added to your cart.