Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Geothermal power station

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

География и икономика

Ключови думи

геотермална, термална вода, Ампераж, производство на енергия, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, генератор, турбина, Енергия, електроцентрала, източник на топлина, вода, отопление, опазване на околната среда, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

How does it work? - Water tower

This animation demonstrates the structure of water towers.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Added to your cart.