Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Географска координатна система

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка точка от земната повърхност.

География и икономика

Ключови думи

географска координатна система, линия на ширина, дължина, северното полукълбо, южно полукълбо, Земя, западното полукълбо, Източна полукълбо, основни линии на ширина, Линия на смяна на датите, Северен полярен кръг, Тропик на Рака, Екватор, Тропик на Козирога, Южен полярен кръг, Координатна система, география

Свързани ресурси

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Added to your cart.