Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

0

Географска координатна система

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка точка от земната повърхност.

География и икономика

Ключови думи

географска координатна система, линия на ширина, дължина, северното полукълбо, южно полукълбо, Земя, западното полукълбо, Източна полукълбо, основни линии на ширина, Линия на смяна на датите, Северен полярен кръг, Тропик на Рака, Екватор, Тропик на Козирога, Южен полярен кръг, Координатна система, география

Свързани ресурси

Сцени

Географски ширини

Начало: 0° = Екватор
Полукълба спрямо началния паралел: на С: северно полукълбо, на Ю: южно полукълбо
Посока: изток-запад
Обиколка/дължина: намалява към полюсите
Разположение един спрямо друг: успоредни
Номериране: на север и на юг от 0–90°

Географски дължини

Нулев меридиан: 0° = нулев меридиан
Полукълба спрямо нулевия меридиан: на И: източно полукълбо, на З: западно полукълбо
Посока: север - юг
Обиколка/дължина: еднакви по дължина
Разположение един спрямо друг: пресичат се на полюсите

Дефиниции:

Географска координатна система: Мрежа от дължини и ширини, които опасват земния глобус, картата, с чиято помощ всяка точка на земното кълбо може да бъде точно определена.

Географска ширина: Част от географската координатна система, въображаема окръжност на повърхността на Земята, успоредна на Екватора. Ако си представим Земята като сфера или въртящ се елипсоид, и направим с успоредни повърхнини разрези, перпендикулярни на оста на въртене, то линията на пресичането им с повърхността на Земята ще очертае една географска ширина.

Географска дължина: част от географската координатна система, въображаем сферичен полукръг на повърхността на Земята, който тръгва от полюсите и пресича Екватора под прав ъгъл.

Главни географски ширини: Северен полярен кръг, Тропик на рака, Екватор, Тропик на козирога, Южен полярен кръг.

 • Северно полукълбо
 • Южно полукълбо
 • нулев меридиан (0°)
 • западно полукълбо
 • източно полукълбо
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Тропик на Рака
 • Екватор
 • Тропик на Козирога
 • Южен полярен кръг
 • Южен полюс

 • Северно полукълбо
 • Южно полукълбо
 • нулев меридиан (0°)
 • западно полукълбо
 • източно полукълбо
 • линия на смяна на датата

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Тропик на Рака
 • Екватор
 • Тропик на Козирога
 • Южен полярен кръг
 • Южен полюс

 • Северно полукълбо
 • Южно полукълбо
 • нулев меридиан (0°)
 • западно полукълбо
 • източно полукълбо
 • линия на смяна на датата
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

 • линия на смяна на датата
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

 • Северна полярна окръжност (66,5° с.ш.)
 • Северна тропична окръжност (23,5° с.ш.)
 • Южна тропична окръжност (23,5° ю.ш.)
 • Южна полярна окръжност (66,5° ю.ш.)
 • 23,5º
 • 66,5º

 • Диаметър на Екватора: 12 756,3 км
 • Дължина на Екватора: около 40 076 км
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Анимация

 • Северно полукълбо
 • Южно полукълбо
 • нулев меридиан (0°)
 • западно полукълбо
 • източно полукълбо
 • Северна полярна окръжност (66,5° с.ш.)
 • Северна тропична окръжност (23,5° с.ш.)
 • Южна тропична окръжност (23,5° ю.ш.)
 • Южна полярна окръжност (66,5° ю.ш.)
 • Диаметър на Екватора: 12 756,3 км
 • Дължина на Екватора: около 40 076 км
 • линия на смяна на датата
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Тропик на Рака
 • Екватор
 • Тропик на Козирога
 • Южен полярен кръг
 • Южен полюс

Дикторски текст

Ако искаме да определим мястото на определена земна точка, най-лесно можем да го направим с помощта на координатите. Географската координатна система се състои от географски дължини и географски ширини.

Географските ширини са успоредни на Екватора, тяхната повърхнина е перпендикулярна на оста на въртене на Земята. Стойността им се измерва като свържем точка от географската ширина с центъра на Земята и измерим ъгъла, под който се намира спрямо повърхнината на екватора. Например Тропикът на рака е по ъгъл 23,5°.

Екваторът е нулевият паралел и разделя Земята на северно и южно полукълбо. Отдалечавайки се към полюсите стойностите на паралелите растат до 90°. При отбелязване на градуса на географската ширина трябва да се знае дали е в южното или в северното полукълбо.

Главни географски ширини са северният и южният полярен кръг, които са разположени на 66,5°. Тропикът на рака е на 23,5° северна ширина, а Тропикът на козирога е на 23,5° южна ширина. Главните географски ширини отбелязват границите на климатичните пояси.

Географските дължини са криви, които са най-краткото разстояние между южния и северния полюс, повърхнините, които създават съвпадат с тези, които се образуват от оста на въртене на Земята. Първият меридиан е нулев меридиан, на изток и на запад от него стойността на меридианите расти до 180°. Нулевият меридиан минава през Гринуич в Лондон.

Стойността на географските дължини като отбележим мястото, където Екваторът се пресича с нулевия меридиан, след което определим къде меридианът, който сме избрали, пресича Екватора. Тези две точки свързваме с центъра на Земята и измерваме ъгъла, който се получава.

На обратната страна на нулевия меридиан при 180° географска дължина се намира линията на смяна на датите. При отбелязване на географската дължина трябва да се знае дали е в източното или в западното полукълбо.

Свързани ресурси

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Смяна на сезоните (базово ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Сателитна навигация, GPS

Глобалната система за позициониране се състои от 24 сателита, но е нужно само 4 от тях да...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Added to your cart.