Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Гейзер

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

География и икономика

Ключови думи

Гейзер, термална вода, Избликване, Магма, Воден стълб, Конусовиден гейзер, тръба, вулканични процеси, вулкан, след вулканична активност, природа, география

Свързани ресурси

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Added to your cart.