Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Свързани ресурси

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва...

Планети от земен тип

Меркурий, Венера, Земя и Марс са планети, образувани по сходен...

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Средиземноморски климат

Характерни за средиземноморския климат са горещото, сухо лято и...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг,...

Пустиня

Една трета от сухоземната повърхност на земята е покрита с...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи...

Ерозирали планини

Останки от планински системи от Херцинския (Вариския) и...

Added to your cart.