Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Флора и фауна на Карбона

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358–299 милиони години), са живели същества с огромни размери.

Биология и здравно образование

Ключови думи

праисторическо създание, История на Земята, karbon, геологични епохи, Вкаменелост, изчезнал, меганевра, артроплевра, акантостега, едафозавър, сигилария, каламит, папратово дърво, кордаит, Девон период, Перм период, въглища, нефт, синапсиди, папрат, стоножка, флора, обоняние, тревопасен, флора и фауна, членестоноги, гръбначни, биология, животно

Свързани ресурси

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Ихтиостега

Древно земноводно, един от ранните представители на сухоземните гръбначни животни.

Чудовищата на палеозоя: морските скорпиони

Морските скорпиони са изчезнали хищни водни членестоноги, живели през палеозоя (преди 541...

Тиктаалик

Представлява еволюционен преход между рибите и четирикраките сухоземни гръбначни.

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Трилобити

Трилобитите са предци на паякообразните и ракообразните.

Животни и растения през перм

Животът през последния период на палеозойската ера.

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Вълнест мамут

Вълнестият мамут е измрял вид от семейството на слоновете. Праисторическият човек често е...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Ихтиозавър

Рибоподобни древни влечуги, приспособени към живот в морето, пример за конвергентна еволюция.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Птеранодон лонгицепс

Летящо древно влечуго, прилича на птиците, но няма пряка еволюционна връзка с тях.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Added to your cart.