Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358-299 милиони години), са живели същества с огромни размери.

Свързани ресурси

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Африкански слон

Най-големият сухоземен бозайник.

Обикновено шимпанзе

99% от гените на шимпанзето са идентични с тези на човека, все пак...

Херингова чайка

Един от типичните видове чайки по бреговете на Европа. Лесно се...

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с...

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка,...

Added to your cart.